rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiana Listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn....

Dodano: 23-11-2017

Uchwała 4544/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały 4158/V/2017 z dnia 26 lipca 2017 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię...

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – III nabór od 18 grudnia 2017 r. do 26 stycznia...

Dodano: 17-11-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza III nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania...

[more]

Lista rankingowa – „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji...

Dodano: 07-09-2017

Uchwała Nr 4266/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”...

[more]

Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii...

Dodano: 07-09-2017

Wytyczne nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Sprawozdanie: Załącznik nr 2 do Wytycznych

[more]

Ważna informacja dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020

Dodano: 07-09-2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, którzy w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie, czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować odpowiedni Samorząd Województwa.Ważna informacja dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW...

[more]

OSTATECZNA lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn....

Dodano: 28-07-2017

OSTATECZNA lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 24.10.2016-07.12.2016 Uchwała 4158/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej...

[more]

Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla II naboru 14.11-15.12.2016)

Dodano: 26-04-2017

Uchwała 3701/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach II naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz uchwałę) Lista operacji - załącznik do uchwały 3701/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w...

[more]