rozmiar czcionki: A | A | A

Lista rankingowa – zabytki (dla naboru 12.03.2018 r. -30.04.2018 r.

Dodano: 04-07-2018

dotyczy operacji typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

[more]

Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla III naboru 18.12.2017 r. -26.01.2018 r.)

Dodano: 28-05-2018

Uchwała Nr 5384/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach III naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pobierz plik pdf *

[more]

KRYTERIUM PUNKTOWE: ŚREDNIA STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE

Dodano: 18-04-2018

- obowiązuje przy naborze 12.03 -30.04.2018 (Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne").

[more]

KRYTERIA PUNKTOWE DO NABORÓW W RAMACH ODNOWY WSI (zabytki i kultura)

Dodano: 12-03-2018

INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE Uchwała nr 4897/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020DOCHÓD PODATKOWY GMINGĘSTOŚĆ ZALUDNIENIASTOPA...

[more]

Sprostowania do ogłoszeń naborów - Podstawowe usługi i odnowa wsi (zabytki i kultura)

Dodano: 27-02-2018

Sprostowania do ogłoszeń w naborach na operacje typu:1.    "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - link 2.    "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - zabytki i kultura w terminie od 12 marca 2018 r. do 30 kwietnia...

Dodano: 16-02-2018

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabory na dwa typy operacji w terminie od 12 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. 1.nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu"Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2.nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące...

[more]

Zmiana listy rankingowej Lokalnych Strategii Rozwoju

Dodano: 21-12-2017

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 grudnia 2017r. podjął uchwałę nr 4679/V/17 w sprawie zmiany uchwały 2092/V/16 z dnia 19 kwietnia 2016. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego. Pobierz uchwałę i listę rankingową *

[more]