rozmiar czcionki: A | A | A

Nowe aneksy do umów o przyznaniu pomocy, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Dodano: 16-02-2022

ARiMR przekazała do stosowania nowe wzory formularzy aneksów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: -   na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik),-   z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pobierz plik),-   na operacje grantowe (pobierz plik). Wzory aneksów aktualizują zapisy umów...

[more]

Informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 - aneksy obejmujące wydłużenie terminu wdrażania...

Dodano: 09-02-2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w końcowej fazie przygotowania 3 wzorów formularzy aneksów do umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie ostatecznego terminu składania wniosków o:- wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,- płatność, w przypadku pozostałych operacji,do dnia 30 czerwca 2024...

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – V nabór od 17 lutego 2022 r. do 21 marca 2021...

Dodano: 13-01-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w V naborze o dofinansowani na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r. Miejsca składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie,...

[more]

Zmiana "Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych...

Dodano: 13-07-2021

Ważna informacja od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca zmiany ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 904).

[more]

Zasady dotyczące ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki w ramach okresu przejściowego

Dodano: 19-04-2021

Prosimy o zapoznanie się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym zasad ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki w ramach poddziałań 19.2 oraz 19.4 (pobierz plik MRiRW) Dodatkowa informacja dla Lokalnych Grupa Działania, które nie przewalutowały swoich Lokalnych Strategii Rozwoju: W przypadku LGD, które nadal nie przewalutowały swoich LSR, mogą to zrobić jednocześnie w procesie ubiegania się o dodatkowe środki (lub wcześniej). Ubieganie się przez te LGD o dodatkowe środki...

[more]

Informacja dotycząca możliwości zmiany umów dla beneficjentów z zakresu rozwijania działalności...

Dodano: 14-04-2021

Samorząd Województwa Dolnośląskiego  informuje beneficjentów  podziałania 19.2 z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w trakcie prac nad zmianami do formularzy umów i aneksów o przyznaniu pomocy dla operacji w ramach poddziałania 19.2. Samorząd Województwa Dolnośląskiego  niezwłocznie po otrzymaniu formularza aneksu przekaże Beneficjentom do podpisu indywidualnie przygotowane aneksy. Mając na uwadze powyższe...

[more]

Ważne informacje dla wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach PROW...

Dodano: 09-03-2021

W ostatnim czasie zostały podjęte prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, zwanej dalej, jako ustawa o WROW). Proponowane zmiany polegają między innymi na uchyleniu w art. 67b ustawy o WROW ust. 1, 2 i 6, na podstawie...

[more]