rozmiar czcionki: A | A | A

Drogi lokalne - rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 września 2015

Dodano: 28-09-2015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz...

[more]

Kryterium regionalne dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dla Województwa...

Dodano: 28-09-2015

Informacja dotycząca kryterium regionalnego przyjętego w Województwie Dolnośląskim dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i wykazu miejscowości stanowiącego podstawę przyznawania punktów w ramach tego kryterium.Do...

[more]

Kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego w ramach RKLS

Dodano: 28-09-2015

Do pobrania: - kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność uzgodnione, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378), przez instytucje zarządzające programami i zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.    kryteria wyboru strategii RLKS. *

[more]