rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja inaugurująca PROW 2014-2020

Dodano: 21-10-2015

Konferencja inaugurująca rozpoczęcie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wdrażania działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Konferencji inaugurującej rozpoczęcie przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wdrażania działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[more]

Zmiana treści instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub...

Dodano: 19-10-2015

W związku z koniecznością doprecyzowania:1)      możliwości dofinansowania budowy chodnika lub ścieżki rowerowej;2)      realizowania operacji w porozumieniu pomiędzy poszczególnymi jst;3)      planowanych kosztów operacji dot. zmiany nawierzchni drogi, zmieniona została instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” - wersja z dnia 16 października...

[more]

Dodatkowe opracowania w zakresie prawidlowego budowania LSR

Dodano: 16-10-2015

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i rozwoju wsi zamieszczone zostały kolejne informacje, pomocne przy tworzeniu lokalnej strategii rozwoju na okres 2014-2020: - Inkubatory przetwórstwa lokalnego (inkubatory kuchenne) (.pdf 427,88 kB) - Planowanie budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w świetle obowiązku przeznaczenia 50% budżetu poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

[more]

Rozporządzenie - wsparcie operacji w ramach LSR

Dodano: 13-10-2015

W dniu 9 października br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570).  ( pobierz plik pdf)

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków o wybór LSR do realizacji przez LGD, 2014-2020

Dodano: 09-10-2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) (w oparciu o art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378))

[more]

Formularz wniosku o pomoc na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Dodano: 05-10-2015

Dostępny wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik) - 05.10.2015 Instrukcja do WoPP (pobierz...

[more]

III wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii...

Dodano: 05-10-2015

Dostępna jest nowe - III wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”. Ten uzupełniony i zaktualizowany tekst, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na wybór LSR, stanowić ma oparcie dla przygotowania LSR. Poradnik jest dostępny także na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakładce LEADER.   - wydanie III uzupełnione 2015 ( pobierz plik pdf) * *...

[more]