rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków o wybór LSR do realizacji przez LGD, 2014-2020

Dodano: 09-10-2015

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) (w oparciu o art. 6 i art. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378))

[more]

Formularz wniosku o pomoc na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

Dodano: 05-10-2015

Dostępny wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik) - 05.10.2015 Instrukcja do WoPP (pobierz...

[more]

III wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii...

Dodano: 05-10-2015

Dostępna jest nowe - III wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”. Ten uzupełniony i zaktualizowany tekst, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na wybór LSR, stanowić ma oparcie dla przygotowania LSR. Poradnik jest dostępny także na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakładce LEADER.   - wydanie III uzupełnione 2015 ( pobierz plik pdf) * *...

[more]

Drogi lokalne - rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 września 2015

Dodano: 28-09-2015

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz...

[more]

Kryterium regionalne dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dla Województwa...

Dodano: 28-09-2015

Informacja dotycząca kryterium regionalnego przyjętego w Województwie Dolnośląskim dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i wykazu miejscowości stanowiącego podstawę przyznawania punktów w ramach tego kryterium.Do...

[more]

Kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego w ramach RKLS

Dodano: 28-09-2015

Do pobrania: - kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność uzgodnione, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378), przez instytucje zarządzające programami i zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.    kryteria wyboru strategii RLKS. *

[more]