rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o wysokości dostępnych środków w ramach konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego...

Dodano: 18-03-2016

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu konkursu na wybór LSR, Samorząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że został ustalony limit dostępnych środków przeznaczonych na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

[more]

Powołanie Komisji wybierającej LSR

Dodano: 03-03-2016

Uchwałą nr 1844/V/16  z dnia 22 lutego 2016 r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego powołana została tzw. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pobierz Uchwała nr 1844/V/16  z dnia 22 lutego 2016 r. *

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów"

Dodano: 29-02-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie...

[more]

Scalanie Gruntów - formularze wniosków i umowa

Dodano: 25-02-2016

Zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2180) udostępnia się następujące formularze: Wniosek o...

[more]

Wytyczne KE: Zamówienia publiczne porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień...

Dodano: 25-02-2016

Zachęcamy do zapoznania się oraz wykorzystania w praktyce z wytycznymi KE pn. Zamówienia publiczne porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 1.    Przewodnik do pobrania

[more]

Rekomendacje ETO dotyczące PROW 2014 - 2020

Dodano: 23-02-2016

Wyniki przeprowadzonych misji audytowych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, obejmujące lata 2011 – 2015, w zakresie Poświadczenia wiarygodności rachunków EFRROW wskazują na szereg uchybień dotyczących kontroli administracyjnych w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Poniżej przedstawiono najważniejsze ustalenia wraz z rekomendacjami w celu wyeliminowania błędów i uniknięcia ewentualnych korekt finansowych w perspektywie 2014 – 2020.  Ustalenie nr 1. Dokumentacja projektu...

[more]

Konkurs - Top Inwestycje Komunalne 2016

Dodano: 19-02-2016

Organizatorem konkursu jest Portalsamorządowy.pl. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.03.2016 r. na adres email wskazany w Regulaminie (do pobrania poniżej)

[more]