rozmiar czcionki: A | A | A

Formularze wniosków - działanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działania w zakresie współpracy z...

Dodano: 18-10-2016

Dostępne są formularze:  wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz formularz umowy przyznania pomocy dla działania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" (przejdź do działania 19.3) ***

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – II nabór od 14 listopada 2016 r. do 15 grudnia...

Dodano: 13-10-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza II nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów"  w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach...

[more]

Materiały szkoleniowe - gospodarka wodno-ściekowa

Dodano: 07-10-2016

Materiały szkoleniowe z warsztatów dla Beneficjentów, które odbyły się w dniach 03-05 października 2016 r.  dotyczące typu operacji Gospodarka Wodno-Ściekowa  w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

[more]

"Gospodarka wodno-ściekowa" PROW 2014-2020 – kryteria regionalne

Dodano: 05-10-2016

Informacja dotycząca kryteriów regionalnych przyjętych w Województwie Dolnośląskim dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: POBIERZ INFORMACJĘ Powyższa informacja została dodana do ogłoszenia o naborze...

[more]

Komunikat dla Beneficjentów operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w sprawie...

Dodano: 03-10-2016

Komunikat dla Beneficjentów operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej) wraz z wnioskiem o płatność (pobierz plik) *

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno-ściekowa"

Dodano: 30-09-2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na...

[more]

Rozporządzenie - Gospodarka wodno-ściekowa

Dodano: 18-08-2016

W dniu 05 sierpnia 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020.Rozporządzenie określa...

[more]