rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt Regulaminu konkursu na wybór LSR

Dodano: 26-10-2022

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-na-wybor-lsr  dostępny jest projekt Regulaminu konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju (LSR) wraz załącznikami oraz dodatkowymi informacjami. Dokumentacja może być pomocna dla lokalnych grup działania podczas prac nad przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przed formalnym ogłoszeniem konkursu, po zakończeniu przez poszczególne samorządy województw uzgadniania z Komisją Europejską...

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – II nabór od 10 listopada...

Dodano: 07-10-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w II naborze o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 10 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – VI nabór od 19 września 2022 r. do 04...

Dodano: 17-08-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w VI naborze o dofinansowani na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 19 września 2022 r. do dnia 04 października 2022 r.Miejsca składania wniosków:Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie...

[more]

Lista operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla naboru od 28 marca 2022 r. do 20 maja 2022...

Dodano: 20-07-2022

Uchwała nr 5671/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

[more]

Informacja dotycząca kryteriów wyboru operacji Gospodarka wodno-ściekowa III nabór 2022

Dodano: 21-04-2022

Informacja dotycząca kryteriów wyboru operacji Gospodarka wodno-ściekowa III nabór 2022 (pobierz plik) Kryteria: 1.    Podstawowy dochód podatkowy gminy (pobierz plik)2.    Średnia stopy bezrobocia (pobierz plik) 3.    Jednolita część wód powierzchniowych (pobierz plik) 4.    Wskaźnik zwodociągowania gminy (pobierz plik)  5.    Wskaźnik skanalizowania gminy (pobierz plik)6.    Wskaźnik...

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" PROW (druga edycja)

Dodano: 22-03-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oparciu o § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -...

[more]

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno-ściekowa" (trzecia edycja)

Dodano: 11-03-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 28 marca 2022 r. do 20 maja 2022 r.Miejsce ...

[more]