rozmiar czcionki: A | A | A

Zaktualizowana lista rankingowa – zabytki (dla naboru 12.03.2018 r. -30.04.2018 r.)

14.12.2018 07:29

Dotyczy operacji typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"

Uchwała Nr 69/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. dotycząca zaktualizowanej listy rankingowej w ramach naboru operacji typu "Ochrona zabytków  i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (uchwała nr 69/VI/18)