rozmiar czcionki: A | A | A

Ważna informacja dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020

07.09.2017 09:48

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, którzy w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie, czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować odpowiedni Samorząd Województwa.

Ważna informacja dla beneficjentów PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020