rozmiar czcionki: A | A | A

KRYTERIUM PUNKTOWE: ŚREDNIA STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE

18.04.2018 07:36

- obowiązuje przy naborze 12.03 -30.04.2018 (Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne").

W związku z opublikowaniem przez GUS, aktualnych danych o stopie bezrobocia za luty 2018 r., udostępniona zostaje tabela punktowa dla kryterium: średnia stopa bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy była wyższa albo równa średniej krajowej stopie bezrobocia w tym okresie.

STOPA BEZROBOCIA: MARZEC 2017 - LUTY 2018 (pobierz pdf)


*