rozmiar czcionki: A | A | A

Procedury odwoławcze - materiał pomocniczy poddziałanie 19.2

24.02.2017 07:33

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało procedury pomocnicze do protestów w ramach wsparcia udzielanego w ramach  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Materiał ma charakter pomocniczy, podstawą działań SW i LGD są  przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz procedury LGD.


Pismo przekazujące (pobierz plik)

Procedura pomocnicza protest (pobierz plik)


*