rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – V nabór od 17 lutego 2022 r. do 21 marca 2021 r.

13.01.2022 14:04

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków w V naborze o dofinansowani na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r.


Miejsca składania wniosków:
Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie, jako organy przeprowadzające i wykonujące postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, w godz. od 7.30 do 15.30 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) albo w postaci elektronicznej do podmiotu wdrażającego na adres do doręczeń elektronicznych /UMWD_WROCLAW/SkrytkaESP, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U.  poz. 2320 z późn. zm.).
W przypadku dokumentacji przekazanej w formie elektronicznej, należy przedłożyć oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy o zgodności przekazanego materiału z oryginałem.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (zakładki „PROW 2014-2020” i „Nabory, listy rankingowe”).

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można w Wydziale Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, www.prow.dolnyslask.pl , prow@dolnyslask.pl , tel. (71) 776 97 32.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. OGŁOSZENIE o IV naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" (pobierz plik - SCALANIE GRUNTÓW OGŁOSZENIE 2022-V.pdf)

2. Uchwała Nr 4791/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - V nabór (pobierz plik - SCALANIE_GRUNTÓW-V_2022.01.17_U_4791-VI-22.pdf)

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy  http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/scalanie-gruntow/


***