rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – IV nabór od 11 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r

08.03.2019 14:54Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 11 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie, jako organy przeprowadzające i wykonujące postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30 albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (dokumenty i wytyczne->scalanie gruntów)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. OGŁOSZENIE o IV naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" (pobierz plik - SCALANIE GRUNTÓW IV-OGŁOSZENIE 2019.pdf)

2. Uchwała Nr 459/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - IV nabór (pobierz - SCALANIE GRUNTÓW IV-Uchwała 459_VI_2019.pdf)

3. Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy  http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/prow-2014-2020/dokumenty-i-wytyczne/scalanie-gruntow/***