rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Scalanie gruntów" – III nabór od 18 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

17.11.2017 14:16


 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza III nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – III nabór w terminie od 18 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie (starostowie, jako organy przeprowadzające i wykonujące postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 pok. 428, IV p., w godz. od 7.30 do 15.30. albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl (dokumenty i wytyczne->scalanie gruntów)

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" (pobierz plik pdf).
2. Uchwała Nr 4512/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – III nabór (pobierz plik pdf) .
3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) (pobierz plik).
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1 z) (aktualizacja marzec 2017 r.) (pobierz plik).

#