rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze wniosków - poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" PROW (druga edycja)

22.03.2022 13:56


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oparciu o § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. 2015 poz. 851, z późn. zm.)).

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w terminie od 8 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022r.


Miejsce składania wniosków: lokalne grupy działania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2019 poz. 1167, z późn. zm.) zainteresowani udziałem w konkursie, składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.


Forma i wysokość pomocy:
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

– 2020 (Dz.U. 2022 poz. 201), stawka pomocy dla wszystkich Wnioskodawców została określona w wysokości 74.000,00 zł,
przy czym:
- pierwsza transza pomocy to 20% przyznanej kwoty pomocy, którą wypłaca
się po przedstawieniu samorządowi województwa informacji o miejscach i terminach spotkań w ramach planu włączenia społeczność i stworzeniu strony internetowej;

- druga transza pomocy to 80% przyznanej kwoty pomocy, która jest wypłacana
po zakończeniu operacji, tj. po przedstawieniu samorządowi województwa przygotowanej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

Niezbędne formularze i instrukcje, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami, udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego pod adresem www.prow.dolnyslask.pl (zakładki „PROW 2014 - 2020” i „Nabory, listy rankingowe”).


Do pobrania:

Uchwała nr 5052 /VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego (pobierz pdf) dotycząca ww. naboru

Ogłoszenie o naborze (pobierz pdf)*