rozmiar czcionki: A | A | A

Lista rankingowa – scalanie gruntów (dla II naboru 14.11-15.12.2016)

26.04.2017 13:39

Uchwała 3701/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach II naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz uchwałę)


Lista operacji - załącznik do uchwały 3701/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy w ramach II naboru operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz listę rankingową)


W oparciu o § 11 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2180), Zarząd Województwa zatwierdza listę operacji, zawierającą określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz tytuł operacji, kwotę pomocy i liczbę punktów.
W ramach II naboru, dostępny limit na pokrycie kosztów kwalifikowalnych wynosi 13 908 885,16 zł. Podpisane zostaną umowy na realizację dwóch pierwszych operacji z listy:
1.    „Scalanie gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek, gmina Strzegom, powiat świdnicki”;
2.    „Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski”.