rozmiar czcionki: A | A | A

Lista operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla naboru od 28 marca 2022 r. do 20 maja 2022 r.

20.07.2022 12:38

Uchwała nr 5671/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu 7.2.2 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w ramach działania 7 (M07) „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

(pobierz uchwałę i listę)