rozmiar czcionki: A | A | A

Lista operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" dla naboru od 10 od 30 listopada 2022r.

27.04.2023 12:01


Uchwała nr 6831/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania "„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(pobierz uchwałę i listę rankingową)

***