rozmiar czcionki: A | A | A

KRYTERIA PUNKTOWE DO NABORÓW W RAMACH ODNOWY WSI (zabytki i kultura)

12.03.2018 11:24

INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE

Uchwała nr 4897/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOCHÓD PODATKOWY GMIN
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA
STOPA BEZROBOCIA


OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO

Uchwała nr 4898/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZABYTKI - kryterium punktowe - NOCLEGI UDZIELONE TURYSTOM