rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja dotycząca kryteriów wyboru operacji Gospodarka wodno-ściekowa III nabór 2022

21.04.2022 11:04

Informacja dotycząca kryteriów wyboru operacji Gospodarka wodno-ściekowa III nabór 2022 (pobierz plik)


Kryteria:

1.    Podstawowy dochód podatkowy gminy (pobierz plik)
2.    Średnia stopy bezrobocia (pobierz plik)
3.    Jednolita część wód powierzchniowych (pobierz plik)
4.    Wskaźnik zwodociągowania gminy (pobierz plik
5.    Wskaźnik skanalizowania gminy (pobierz plik)
6.    Wskaźnik zwodociągowania gminy w zakresie gospodarki ściekowej (pobierz plik)
7.    Tereny podgórskie i górskie (pobierz plik)
8.    Gęstość zaludnienia (pobierz plik)


OGŁOSZENIE o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (pobierz plik)


Uchwała Nr 981/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pobierz plik)


Wniosek + instrukcja o przyznanie pomocy 3z (wniosek / instrukcja) - 01.03.2022


Pozostałe informacje 


Osoby do kontaktu:
Katarzyna Jędrzejczak     - 71 / 776 96 71
Anna Moll             - 71 / 776 96 75
Robert Płoskoń         - 71 / 776 97 32