rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja dotycząca aktualizacji wskaźników zwodociągowania i skanazlizowania

08.12.2016 15:39

W związku z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06 grudnia 2016 r. Samorząd Województwa Dolnośląskiego podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2015 r. wskaźniki zwodociągowania gmin i skanalizowania gmin.


Wskaźniki te będą automatycznie wykorzystane przy ocenie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w naborze w terminie od 24 października 2016 r. do 7 grudnia 2016 r.


- pismo MRiRW

- wskaźnik zwodociągowania

- wskaźnik skanalizownia


*