rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 - aneksy obejmujące wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020

09.02.2022 11:02

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w końcowej fazie przygotowania 3 wzorów formularzy aneksów do umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. obejmujących wydłużenie terminu wdrażania PROW 2014–2020, w tym wydłużenie ostatecznego terminu składania wniosków o:
- wypłatę drugiej transzy, w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
- płatność, w przypadku pozostałych operacji,
do dnia 30 czerwca 2024 r.,
Obecnie ww. formularze podlegają opiniowaniu i zatwierdzaniu przez służby prawne ARiMR. Przekazanie ich do stosowania do Samorządów Województw planowane jest na luty 2022.