rozmiar czcionki: A | A | A

III wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”

05.10.2015 14:00

Dostępna jest nowe - III wydanie „Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020”.

Ten uzupełniony i zaktualizowany tekst, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu na wybór LSR, stanowić ma oparcie dla przygotowania LSR.


Poradnik jest dostępny także na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w zakładce LEADER.  

- wydanie III uzupełnione 2015 ( pobierz plik pdf)* * *