rozmiar czcionki: A | A | A

Formularz wniosku o pomoc na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

05.10.2015 15:16

Dostępny wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 wraz z instrukcją jego wypełniania


Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik) - 05.10.2015

Instrukcja do WoPP (pobierz plik) - 05.10.2015


- Informacja dotycząca Kryterium regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego - drogi lokalne

- Kryterium regionalne dla Województwa Dolnośląskiego - drogi lokalne* * *