rozmiar czcionki: A | A | A

Wnioski o dofinanswoanie dotyczące konkursów ogłoszonych po 23 maja 2013 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. 

pobierz plik


Zmiana wzoru wniosku o dofinansowanie podyktowana jest wejściem w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

pobierz plik

Wnioski o dofinansowanie dotyczące konkursów ogłoszonych po 2 grudnia 2011 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 309,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku

pobierz plik (.pdf 558,25 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 506,00 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku

pobierz plik (.pdf 654,10 kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007-2013

pobierz plik (.doc 283,00 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku

pobierz plik (.pdf 551,86 kB)

.................................

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - pobierz plik (.docx 16,69 kB)

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013 - pobierz plik (.docx 180,96 kB)

Uproszczony plan biznesowy operacji - pobierz plik (.docx 166,45 kB)

Wnioski o dofinansowanie dotyczące konkursów ogłoszonych przed 2 grudnia 2011 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007-2013

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

Studium wykonalności dla operacji realizowanych w ramach PO RYBY 2007-2013

Uproszczony plan biznesowy operacji

Umowy

Wzór umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa", z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu LGR

pobierz plik (.doc 211,00 kB)

Załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

pobierz plik (.doc 66,00 kB)

Załącznik nr 2 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

pobierz plik (.doc 56,00 kB)

Załącznik nr 3 - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

pobierz plik (.pdf 680,43 kB)

Wzór wniosku Beneficjenta o zawarcie aneksu do Umowy o dofinansowanie

pobierz plik

Wzór umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej"

pobierz plik (.doc 165,00 kB)

Załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
pobierz plik (.doc 38,50 kB)

Załącznik nr 2 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych
pobierz plik (.doc 55,50 kB)

Załącznik nr 3 - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
pobierz plik (.pdf 680,43 kB)

Wzór umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich
pobierz plik (.rtf 234,64 kB)

Wzór umowy o dofinansowanie w zakresie funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej

pobierz plik (.doc 186,00 kB)

Załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

pobierz plik (.doc 64,50 kB)

Załącznik nr 2 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

pobierz plik (.doc 55,50 kB)

Załącznik nr 3 - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

pobierz plik (.pdf 680,43 kB)

Wnioski o płatność

Wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 329,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku

pobierz plik (.pdf 517,26 kB)

Wzór wniosku o płatność w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

pobierz plik (.doc 307,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku

pobierz plik (.pdf 514,79 kB)

Wzór opisu dokumentu księgowego

pobierz plik

Wzór wniosku w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

pobierz plik (.doc 307,50 kB)

Instrukcja wypełniania Wniosku

pobierz plik (.pdf 543,38 kB)

Sprawozdania roczne/końcowe beneficjenta

Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji operacji w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

pobierz plik (.rtf 1,67 MB)

Instrukcja do sprawozdania rocznego z realizacji operacji w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

pobierz plik (.pdf 196,79 kB)