rozmiar czcionki: A | A | A

Dokumenty

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

(pobierz plik .pdf 1,87MB)


Opracowanie szczegółowych założeń programu działań wodnośrodowiskowych w gospodarce rybackiej

(pobierz plik .pdf 515KB)


Raport końcowy - wykonanie badania ewaluacyjnego umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich oraz działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych Instytucji Zarządzającej Programem operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

(pobierz plik pdf)

Interpretacje MRiRW

Informacja dotycząca zasad dokonywania zmian w załączniku nr 2 do umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich

Rozliczanie zaliczki przez JST

Numer rachunku bankowego dla dokonania zwrotów przez beneficjenta środków finansowych w ramach PO RYBY 2007-2013 - pismo z dnia 8 grudnia 2011 r.

Wniosek na 2012 rok w zakresie Funkcjonowania LGR - pismo z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Kwalifikowalność VAT - pismo z dnia 17 czerwca 2011 r.

Zmiany w zakresach operacji w ramach UoD LGR  - pismo z dnia 25 maja 2011 r.

Kontrola szkoleń, seminariów, konferencji - pismo z dnia 12 maja 2011 r.

Odpowiedzi MRiRW na zapytania beneficjentów - pismo z dnia 19 maja 2011 r.

Odpowiedzi na pytania beneficjentów - pismo z dnia 4 maja 2011 r.

Określenie sektora dla spółek wodnych - pismo z dnia 28 marca 2011 r.

Kontrola szkoleń przez pracownika SW, będącego jednocześnie prelegentem - pismo z 21 marca 2011 r.

Inwestycje melioracyjne - pismo z 21 marca 2011 r.

Spółka samorządu województwa jako beneficjent osi 4 -pismo z 21 lutego 2011 r.

Rozliczanie zaliczek - pismo z 2 lutego 2011 r.

Kwalifikowalność kosztów - pismo z dnia 11 stycznia 2011 r.

Interpretacja w sprawie stosowania prawa zamówień publicznych - pismo z 21 grudnia 2010 r.

Rozliczanie otrzymanej pomocy - pismo z dnia 16 grudnia 2010 r.

Termin skladania wniosków o dofinansowanie na poszczególne operacje i aneksowanie umów ramowych - pismo z 15 stycznia 2011 r.

Stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez LGR - pismo z dnia 15 grudnia 2010 r.

Kwalifikowalność VAT - pismo z dnia 11 maja 2010 r.

Operacje z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego - pismo z dnia 17 marca 2010 r.

Wskaźnik rybackości - pismo z dnia 8 marca 2010 r.

Funkcjonowanie LGR - pismo z dnia 2 lutego 2010 r.

Pomoc publiczna - pismo z dnia 19 stycznia 2010 r.