rozmiar czcionki: A | A | A

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 12-15 maja 2016 r.

Dodano: 15-04-2016

Szanowni Państwo,   zapraszamy do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w terminie: 12-15 maja 2016 r.   Zachęcamy do organizacji wydarzeń prezentujących Państwa projekty. Prosimy o udostępnienie szerokiej publiczności zrealizowanego przedsięwzięcia, otwarcie miejsc na co dzień niedostępnych, zaproponowanie zniżek na oferowane przez Państwa usługi, czy przygotowanie innych atrakcji. Udział w Dniach...

[more]

Ważna informacja dotycząca rozliczania zaliczki dla Beneficjentów PO RYBY 2007-2013

Dodano: 25-07-2014

Informujemy, że w przypadku kiedy Beneficjentowi została wypłacona zaliczka i nie złoży on na kwotę i w terminie wynikającym z § 8 ust. 1 umowy o dofinansowanie wniosku o płatność to zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych od kwoty nierozliczonej zaliczki naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność po terminie na wezwanie Samorządu Województwa.

[more]

Informacja dotycząca zwrotu środków w ramach operacji PO RYBY 2007-2013.

Dodano: 10-02-2014

Uprzejmie przypominamy wszystkim beneficjentom korzystającym z zaliczki w ramach PO RYBY 2007-2013 o prawidłowym rozliczaniu środków pochodzących z zaliczki i obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków z zaliczki  na rachunek bankowy ARiMR prowadzony w NBP O/O Warszawa   55 1010 1010 0088 2014 9740 0000. Informacja dotyczącą nr konta bankowego jest dostępna pod linkiem: plik.pdf (pobierz) Zwrotu należy dokonać przed złożeniem wniosku o płatność lub podpisaniem aneksu do umowy...

[more]

VII nabór wniosków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Dodano: 04-02-2014

          Samorząd Województwa Dolnośląskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.           Limit dostępnych środków...

[more]

V nabór wniosków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Dolnośląska Kraina Karpia"

Dodano: 22-11-2013

Samorząd Województwa Dolnośląskiego informuję o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej "Dolnośląska Kraina Karpia" wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.  Limit dostępnych środków przekazanych na konkurs wynosi 100 000,00 z czego w ramach: Wzmocnienia...

[more]

VI nabór wniosków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy"

Dodano: 27-09-2013

Samorząd Województwa Dolnośląskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.                 Limit dostępnych...

[more]

Rozpoczęcie konsultacji społecznych PO RYBY 2014-2020

Dodano: 12-09-2013

Samorząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 11 września rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020). Ministerstwo zaprasza do przekazywania uwag, komentarzy i propozycji do projektu Programu "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 na adres: konsultacjePORYBY2014-2020@minrol.gov.pl do 14 października 2013 r. Projekt Programu Operacyjnego "Rybactwo i...

[more]