rozmiar czcionki: A | A | A

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wydział Obszarów Wiejskich
ul. Wybrzeże  J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich - pok 428:
tel. (071) 776 93 50
e-mail: prow@dolnyslask.pl


e-mail: ksow@dolnyslask.pl - Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

e-mail: dziedzictwo.kulinarne@dolnyslask.pl - Produkty tradycyjne i regionalne

e-mail: odw@dolnyslask.pl - Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"i Program "Odnowa Wsi Dolnośląskiej"

e-mail: melioracje@dolnyslask.pl - Pomoc finansowa dla Gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych


WYDZIAŁ OBSZARÓW WIEJSKICH

DYREKCJA

Dyrektor:
Izabela Woronowicz

pok. 428, IV piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 93 50

Z-ca Dyrektora
Krystyna Grygiel

pok. 428, IV piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 93 50

Z-ca Dyrektora
Tomasz Gajewczyk

pok. 433, IV piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 96 73

Sekretariat
Marta Turkiewicz


pok. 428, IV piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 93 50

e-mail: prow@dolnyslask.pl

DZIAŁ WDRAŻANIA

Kierownik działu:

Katarzyna Malinowska

pok. 338 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 12

Barbara Chrzan

Agnieszka Kredkowska

pok. 337 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 96 71

Katarzyna Jędrzejczak

Maria Sobieska

pok. 339 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 97 32


Patrycja Zarycka

Anna Moll

pok. 340 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 770 44 94

tel. (71) 776 96 75

Maja Zamojska

Karolina Ławska

pok. 341 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 18

Aleksandra Wojda

Karolina Miszczuk

pok. 341a III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 97 33

Paulina Wojda

Maria Banach-Kowalska

pok. 342 III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 14

DZIAŁ AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Kierownik działu:
Paweł Kucharski

pok. 335, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 11

Aleksandra Banaszak

Joanna Seńków

pok. 331, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 95

Katarzyna Dominik-Kuligowska

Alicja Kalecińska-Graca

pok. 332, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 97 35


Anna Łakomiec

Martyna Drozdek

Damian Małys

pok. 336, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 95 07

tel. (71) 776 95 07

tel. (71) 776 98 82


Danuta Winnicka-Lebok

Kamil Konieczny

Camilla Leibmann

pok. 329, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 770 44 93

tel. (71) 776 94 09

tel. (71) 776 96 47

Sprawozdawczość/monitoring

Dominik Białek

Andrzej Soliński

pok. 203, II piętro Wybrzeże J.Słowackiego 12-14

tel. (71) 776 92 14
tel. (71) 770 44 52

DZIAŁ KONTROLI

Kierownik działu:

Paweł Ćwięka

pok. 334, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 94 04

Joanna Walkowska

Katarzyna Wiertlewska-Gielec

Hanna Dudek

Diana Spytek

pok. 330, III piętro Mazowiecka 15
tel. (71) 776 98 29, (71) 776 98 01

Anna Płonka

Tomasz Walczak

pok. 333, III piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 776 95 81


Tomasz Zapotoczny

pok. 207, II piętro Wybrzeże J.Słowackiego 12-14

tel. (71) 776 98 01

DZIAŁ WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH I REGIONALNEGO SEKRETARIATU KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

Kierownik działu:

Karolina Manecka

pok. 437, IV piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 776 97 36


Daria Lewandowska

Anna Terlecka-Krowicka

Karolina Kubik

pok. 400C, IV piętro Wybrzeże J.Słowackiego

tel. (71) 776 98 22

tel. (71) 776 98 22

tel. (71) 776 98 53


Justyna Grzypek

pok. 423, IV piętro Wybrzeże J.Słowackiego 12-14

tel. (71) 776 96 74


Marta Pasierska

Magdalena Hutta-Kowalska

Dominik Wojciechowski

pok. 434, IV piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 776 98 31

tel. (71) 776 96 32

tel. (71) 776 97 47


Hubert Mucha

Patrycja Steć

Łukasz Kukulski

pok. 435, IV piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 776 90 11

tel. (71) 770 44 69

tel. (71) 770 44 70


Izabela Bielecka-Kowalczyk

Hanna Gierczak

pok. 438, IV piętro Mazowiecka 15

tel. (71) 776 90 30

tel. (71) 770 45 16