rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bagniaki w akcji”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7919/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu 4 Ball realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 1 700,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Bagniaki w akcji”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy w Marcinowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7782/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy w Marcinowicach”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VII Święto Dyni w Wierzbnej”


Zgodnie z Uchwałą Nr 7447/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zlecenia Żarowskiemu Stowarzyszeniu „Edukacja” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „VII Święto Dyni w Wierzbnej”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Festiwalu „Dolny Śląsk na Ludowo”


Zgodnie z Uchwałą Nr 7022/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 300,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja Festiwalu „Dolny Śląsk na Ludowo”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. VI edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. „LenDog 2022 w Chełmsku Śląskim”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5776/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. VI edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. „LenDog 2022 w Chełmsku Śląskim”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5776/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Tak smakują Wzgórza!”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5775/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia stowarzyszeniu „Lepsze jutro, twórzmy dziś” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Tak smakują Wzgórza!”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5775/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Historyczny Jarmark Parafialny w Głębowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5774/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 300,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Historyczny Jarmark Parafialny w Głębowicach.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5774/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Obchodów 700-lecia Ścinawki Dolnej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5773/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Dolnej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 1 600,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Organizacja Obchodów 700-lecia Ścinawki Dolnej”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5773/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Mleka”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5772/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Białka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 2 700,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Festiwal Mleka”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała nr 5772/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 sierpnia 2022 roku


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Do re mi Kolęda”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4722/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Ślizowie „ŚLIZOWIANKI” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Do re mi Kolęda” i nie zlecono jego wykonania.


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Integracja mieszkańców podczas Koncertu Świątecznego w Jaszkowej Górnej”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4689/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie zlecenia Fundacji Dolnośląski Festiwal Muzyczny realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 918,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Integracja mieszkańców podczas Koncertu Świątecznego w Jaszkowej Górnej”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji na real. zad. pn. Odbudowa świadomości historycznej Dolnoślązaków poprzez przeprowadzenie konferencji wraz z panelem dyskusyjnym i cyklem warsztatów poświęconych zagadnieniom pt. „Tożsamość terytorialna”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4546/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Młodych Patriotów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Odbudowa świadomości historycznej Dolnoślązaków poprzez przeprowadzenie konferencji naukowej wraz z panelem dyskusyjnym i cyklem warsztatów poświęconych zagadnieniom pt. „Tożsamość  terytorialna w odniesieniu do rozwoju lokalnego”.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowicka Jesień 2021”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4516/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 300,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Śmiałowicka Jesień 2021.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajkowe spotkanie w Starym Zamku”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4515/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Zamku złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Mikołajkowe spotkanie w Starym Zamku” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Kasztana-piknik integracyjny promujące idee Odnowy Wsi Dolnośląskiej"

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1178/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego "Kasztanowy Dom" realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 150 ,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Dzień Kasztana - piknik integracyjny promujący idee Odnowy Wsi Dolnośląskiej”realizowanego w okresie od 15.09.2019 – 25.10. 2019 r.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VII Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 1055/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „VII Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej” realizowanego w okresie od 30.07.2019  do 10.09.2019.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Uchwała


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Bagno”

Zgodnie z Uchwałą Nr 1056/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Bagno” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe”

Zgodnie z Uchwałą Nr 32/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Piotrowe Lipy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Gwiazdka – świąteczne przygody międzypokoleniowe” realizowanego w okresie od 10.12.2018  do 31.12.2018.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała 32/VI/18


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wioski z dobrą energią!”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5879/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Lepsze jutro, twórzmy dziś” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Wioski z dobrą energią!” realizowanego w okresie od 01.09.2018  do 30.10.2018.

Uchwała

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „II Dolnośląski Konkurs na Najciekawszą Kronikę Koła Gospodyń Wiejskich na Dolnym Śląsku

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5845/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „II Dolnośląski Konkurs na Najciekawszą Kronikę Koła Gospodyń Wiejskich na Dolnym Śląsku” realizowanego w okresie od 18.08.2018  do 30.10.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Tradycyjne bożonarodzeniowe smaki dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5846/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Tradycyjne bożonarodzeniowe smaki dolnośląskich Kół Gospodyń Wiejskich” realizowanego w okresie od 15.10.2018  do 31.12.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Gliniane inspiracje mieszkańców regionu dolnośląskiego”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5848/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Grodzanów  złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Gliniane inspiracje mieszkańców regionu dolnośląskiego” i nie zlecono jego wykonania.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Hubertus 2018”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5847/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Grochowice Zdrój złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „ Hubertus 2018” i nie zlecono jego wykonania.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publ. pn. „Festyn integracyjny połączony z przeglądem zespołów ludowych powiatu oleśnickiego”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5805/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  31 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Wojewódzkiemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 800,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Festyn integracyjny połączony z przeglądem zespołów ludowych powiatu oleśnickiego” realizowanego w okresie od 14.08.2018  do 31.10.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Letnich Zawodów Sportowych”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5804/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  31 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 250,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Letnich Zawodów Sportowych” realizowanego w okresie od 10.08.2018  do 31.08.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5739/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Ludowy Zespół Szymanowianie” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu” realizowanego w okresie od 01.08.2018 do 30.09.2018.

Treść uchwały

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego..."

Zgodnie z Uchwałą Nr 5699/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Szkoleniowego Obozu Strażackiego” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Treść uchwały


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Święto chleba z pomidorem”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5666/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Przedborowa, Koziniec i Różana „PRZE-KO-RA”  zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 750,00 (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Święto chleba z pomidorem” realizowanego w okresie od 16.08.2018  do 15.09.2018.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5609/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  25 czerwca 2018 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Wsi Niedźwiedzice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 888,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich – Piotrowice 2018”” realizowanego w okresie od 01.07.2018  do 31.07.2018.

Treść uchwały


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Przewodnik >>Szlakiem produktu lokalnego”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5610/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Instytutu Dolnośląskiego, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Przewodnik >>Szlakiem produktu lokalnego” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Treść Uchwały


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Urządzenie skweru pn. Kącik Sołtysa pod Morwą..."

Zgodnie z Uchwałą Nr 5525/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Urządzenie skweru pn. Kącik Sołtysa pod Morwą w centrum wsi oraz rozmieszczenie elementów informacyjno-edukacyjnych promujących walory wsi i podnoszących jej estetykę” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała Nr 5525/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. poż. pub. i o wolontariacie na real. zad. pub. pn. „Zorganizowanie VIII Targów Produktu Lokalnego i VI Przeglądu Zespołów Ludowych”

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie VIII Targów Produktu Lokalnego i VI Przeglądu Zespołów Ludowych”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 5439/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 maja  2018 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5000,00(słownie: pięć tysięcy złotych zł na wykonanie zdania publicznego pn. „Zorganizowanie VIII Targów Produktu Lokalnego i VI Przeglądu Zespołów Ludowych” realizowanego w okresie od 10.06.2018  do 30.06.2018 .

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich /Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. na realizację zad. publi. pn. „Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4213/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  22 sierpnia 2017 roku w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach” realizowanego w okresie od 04.09.2017 r. do  30.09.2017 r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4213/V/17


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. na realizację zad. publi. pn. „Festyn rodzinny integrujący społeczność Kliczkowa”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4180/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osiecznicy realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Festyn rodzinny integrujący społeczność Kliczkowa” realizowanego w okresie od 01.09.2017 r. do  31.10.2017 r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4180/V/17


Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności p. p. i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) na real. zad. pub. pn. „Dziedzictwo kulturowe Ziemi Niemczańskiej szansą na roz. społ."

Zgodnie z Uchwałą Nr 4116/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Muzeum Ziemi Niemczańskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn.”Dziedzictwo kulturowe Ziemi Niemczańskiej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy lokalnej wspólnoty” i nie zlecono jego wykonania.

 

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na real. zad. pub. pn. „Plener rzeźbiarski w Leśnej Ławszowej”

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4110/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu „Leśna Ławszowa” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Plener rzeźbiarski w Leśnej Ławszowej” realizowanego w okresie od 03.09.2017 r. do 09.09.2017 r.


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na real. zad. pub. pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich – z lnem w Europie"

Zgodnie z Uchwałą Nr 4111/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu „Granica” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich – z lnem w Europie” realizowanego w okresie od 14 sierpnia 2017 r. do 30 października 2017 r.


Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publ. pn. „Wieś kłodzka w oczach osób z deficytem”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4119/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji "Razem możemy więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wieś kłodzka w oczach osób z deficytem” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o nie przyznaniu dOgłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) na real. przez Stowarz. św. M. Marii Kolbe w Osiecznicy

Zgodnie z Uchwałą Nr 4118/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osiecznicy złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny z okazji 600-lecia Kościoła p.w. Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon. (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publ. pn. „Wiejskie wędrowanie - dzieci edukowanie".

Zgodnie z  Uchwałą Nr 4114/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zlecenia Fundacji na rzecz Ziemi Wołowskiej realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5000,00(słownie: pięć tysięcy złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Wiejskie wędrowanie - dzieci edukowanie” realizowanego w okresie od 01.08.2017  do 30.09.2017.

 

Uchwała do pobrania

Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinnie w Bukowcu”

Zgodnie z Uchwałą Nr 4054/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Rodzinnie w Bukowcu” i nie zlecono jego wykonania.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


W załączeniu:

TREŚĆ UCHWAŁY


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolont. na realizację zadania publicznego pn. „Pszczółki ratujemy i przy tym się integrujemy”

Zgodnie z Uchwałą Nr 3956/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca  2017 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Godzięcin – Wspólna Sprawa realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych) na wykonanie zdania publicznego pn. „Pszczółki ratujemy i przy tym się integrujemy” realizowanego w okresie od  15.07.2017r.  do  30.09.2017 r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich/Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.


Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3956/V/17


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 2 700,00 zł  Stowarzyszeniu Aktywni dla Gminy Zawonia, na realizację zadania publicznego pn. Na Szlaku Kurhanów”.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia "Łomniczanie" na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2644/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia "Łomniczanie" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Dożynki - Święto Plonów w gminie Mysłakowice i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Fundacji Akademia Piłkarska Victoria na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 10 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2593/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Akademia Piłkarska Victoria złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Start Szkolnej Sportowej Przygody” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pielgrzymka na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 10 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2592/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Pielgrzymka złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Biesiada zespołów Kresowych” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Fundacji Inicjatyw Społecznych 4 People na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 10 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2591/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Inicjatyw Społecznych 4 People złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „>>M jak Milicz<< - przygotowanie informatora na temat działalności wspólnot lokalnych na terenie Gminy Milicz w województwie dolnośląskim” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Fundacji „Promyk słońca – Promyk nadziei” na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 10 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2590/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „Promyk słońca – Promyk nadziei” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „>>Bezpieczny rolnik i jego rodzina<<- prelekcje i szkolenie osób z terenów wiejskich – rolników i ich rodzin dotyczące bezpiecznego przeprowadzenia prac polowych/sianokosy, żniwa, wykopki, zbiory owoców i warzyw z udziałem osób dorosłych i dzieci” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 6 324,00 zł  Stowarzyszeniu „Wszyscy Razem”, na realizację zadania publicznego pn. Świąteczne warsztaty pieczenia i zdobienia pierników dla mieszkańców Gminy Radków”.


Treść uchwały


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 10 000,00 zł Towarzystwu Miłośników Wrocławia, na realizację zadania publicznego pn. Wydanie publikacji pokonferencyjnej dot. znaczenia ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska”.


Treść uchwały


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 8 000,00 zł Stowarzyszeniu „Koło Chłopa”, na realizację zadania publicznego pn. Poznaj swoją wieś – jarmark twórców ludowych, rękodzielnictwa i starego rzemiosła”.


Treść uchwały


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 4 000,00 zł  Fundacji św. Jadwigi, na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty oraz promocja produktów regionalnych w Morawie”.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 4 sierpnia  2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2570/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Wioski tematyczne jako idea aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości społecznej na Dolnym Śląsku” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka” na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 4 sierpnia  2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2569/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Nie bój się pomagać – dzieje się obok nas (Legnica, Jawor, Złotoryja i okolice)” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 4 sierpnia  2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2568/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Pobudzenie aktywności loklanej społeczności sołectwa Skotniki oraz rozwój wspólnoty i tożsamości wiejskiej poprzez organizację oraz udział w cyklu warsztatów rzemieślniczych” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 6 750,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach, na realizację zadania publicznego pn. I Kiermasz Rękodzieła »Złota Rączka« i Promocja Lokalnych Wyrobów Spożywczych podczas III Festynu Rodzinnego Pożegnanie Lata”.


Treść uchwały


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 6 626,00 zł Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na realizację zadania publicznego pn. „Wyprodukowano pod Śnieżką”.


Treść uchwały


Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 6 000,00 zł Stowarzyszeniu Lider A4, na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty rękodzielnicze jako forma integracji oraz wymiana doświadczeń lokalnej społeczności”.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Społecznego na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 3 000,00 zł  Stowarzyszeniu Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Społecznego, na realizację zadania publicznego pn. „ VIII Regionalny Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej- Luboszyce 2016” .


Treść uchwały

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Wzgórz Wińskich na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 12 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2499/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Wzgórz Wińskich złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Turzany – wieś przyjazna mieszkańcom” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia "Uciechów Moja Wieś" na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 9 300,00 zł  Stowarzyszeniu " Uciechów - Moja Wieś", na realizację zadania publicznego pn. „II Uciechowskie Biesiadowanie”.
Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szklary Górne na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości
3 200,00 zł
 Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Szklary Górne, na realizację zadania publicznego pn. „Szklary Górne po godzinach”.

Treść uchwały

 

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „KOŁO CHŁOPA” na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 12 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2498/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „KOŁO CHŁOPA”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Poznaj swoją wieś – I edycja – jarmark twórców ludowych, rękodzielnictwa i starego rzemiosła” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia E- Żaczek na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty  Stowarzyszenia E - Żaczek na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dnia  12 lipca  2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2497/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia E- Żaczek, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty łączą pokolenia a gry poprawiają pamięć” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „Zespół Ludowy Katarzynki” na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2462/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Zespół Ludowy Katarzynki”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Ścinawka Górna – wspólnie przy jednym stole” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenie "Wszyscy Razem" na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty  Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dnia  29 czerwca  2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2410/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Wszyscy Razem”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „II Festiwal folkloru ziemi radkowskiej w Ścinawce Górnej” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Fundacji Heron na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2409/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Heron, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Fundacji Heron na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2408/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Heron, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Przedsiębiorczy mieszkańcy kluczem do rozwoju wsi” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Siedmiu na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2407/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Siedmiu, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Festiwal Kultury Ludowej »Wronowiada« we Wronowie” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Kietlina „ISKRA” na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2406/V/16 w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Kietlina „ISKRA”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po rozpatrzeniu oferty, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Prezentacja KGW Przedgórza Sudeckiego w ramach VII Festiwalu Ogórkowego w Kietlinie” i nie zleca się jego wykonania.


Treść uchwały

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 7 100,00 zł Stowarzyszeniu Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia, na realizację zadania publicznego pn. „Wspomaganie społeczności lokalnych poprzez organizację szkolenia z aranżacji krajobrazu, wykonanie 10 prac związanych z aranżacją przestrzeni publicznej: rabat, skwerów, wybór najpiękniejszej realizacji i zorganizowanie wystawy fotograficznej na terenie Gminy Zawonia”.


Treść uchwały

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 10 000,00 zł Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach Oławskich, na realizację zadania publicznego pn. „VI Targi Produktu Lokalnego i IV Przegląd Zesp. Ludowych”.


Treść uchwały