rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego. pn. „Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach”

W dniu 11 sierpnia  2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia  18 sierpnia  2017 roku.


 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Nowoczesne gospodynie".

W dniu 3 sierpnia 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywni Borów - Dzierzków, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Nowoczesne gospodynie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: ryszard.czerwinski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 14 sierpnia 2017r.

 

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dary jesieni w naszej wsi”.

W dniu 2 sierpnia 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Edukacyjno-Społeczną, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Dary jesieni w naszej wsi”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: ryszard.czerwinski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 11 sierpnia 2017r.

 

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania pn. Konkurs na najaktywniejszą liderkę KGW na Dolnym Śląsku

W dniu  26 lipca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Regionalny Związek Rolników, Kółek  i Organizacji Rolniczych, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Konkurs na najaktywniejszą liderkę KGW na Dolnym Śląsku.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: ryszard.czerwinski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 10 sierpnia 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania pn. Mieszkańcy dla turysty – promocja Czapli w obiektywie.

W dniu  18 lipca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Fundację „HERON”, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Mieszkańcy dla turysty – promocja Czapli w obiektywie.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 31 lipca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania pn. Promocja i integracja zasobów Gminy Niechlów podczas dożynek gminnych zorganizowanych we wsi Wioska.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania pn. Promocja i integracja zasobów Gminy Niechlów podczas dożynek gminnych zorganizowanych we wsi Wioska.

 

W dniu  12 lipca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie Siedmiu w Sicinach, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Promocja i integracja zasobów Gminy Niechlów podczas dożynek gminnych zorganizowanych we wsi Wioska.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 25 lipca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach”.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach”.

W dniu 7 lipca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny i sąsiedzki w Gogołowicach”
 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 21 lipca  2017r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. pożytku publ. i o wolont. na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny integrujący społeczność Kliczkowa”

W dniu 10 lipca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osiecznicy, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Festyn rodzinny integrujący społeczność Kliczkowa”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 18 lipca 2017 r.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. Pn. „V Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zad. pub. Pn. „V Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”

W dniu 30 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej , na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „V Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”.
 Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 11 lipca 2017r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Święto Chleba i Ziół w Bagnie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Święto Chleba i Ziół w Bagnie”.

W dniu 28 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Razem dla Bagna, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Święto Chleba i Ziół w Bagnie”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 11 lipca  2017r.

W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a na realizację zadania pn. II Kiermasz Rękodzieła „Złota Rączka” i Promocja Lokalnych Wyrobów Spożywczych podczas IV Festynu Rodzinnego „Pożegnanie Lata 2017” – Dożynki Parafialne

W dniu  29 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Rzymskokatolicką Parafię pw. św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. II Kiermasz Rękodzieła „Złota Rączka” i Promocja Lokalnych Wyrobów Spożywczych podczas IV Festynu Rodzinnego „Pożegnanie Lata 2017” – Dożynki Parafialne.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 10 lipca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogł. o możliwości zgłaszania uwag do oferty złoż. w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dział. poż. publ. i o wolont., na realiz. zad. publ. pn. "Wiejskie wędrowanie - dzieci edukowanie"

W dniu 29 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację na rzecz Ziemi Wołowskiej, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Wiejskie wędrowanie - dzieci edukowanie”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy anna.karnafel@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 10 lipca  2017 roku.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogł. o możliwości zgłaszania uwag do oferty złoż. w trybie art. 19a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dział. poż. publ. i o wolont., na realiz. zad. publ. pn. „Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej”

W dniu 27 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Chrząstawy, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Promocja, rękodzieło, integracja – idea odnowy wsi w Chrząstawie Wielkiej i Chrząstawie Małej.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 6 lipca  2017 roku.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Wieś kłodzka w oczach osób z deficytem”

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Wieś kłodzka w oczach osób
z deficytem”

 

W dniu 22 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację "Razem możemy więcej" przy Domu Dziecka w Kłodzku, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wieś kłodzka w oczach osób z deficytem”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 30 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o dział.poż. pub. i o wolat. na real.zad. pub. pn. „XIV FESTYN SAMI SWOI- "Minęło 50 lat, a my ciągle młodzi i ciągle razem” Organi.okazji 50lecia premiery filmu"Sami Swoi

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „XIV FESTYN SAMI SWOI- "Minęło 50 lat, a my ciągle młodzi i ciągle razem” Organizowany z okazji 50 – o  lecia premiery filmu "Sami Swoi" reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.

W dniu 21 czerwca  2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Dobrzykowickie Stowarzyszenie Samych Swoich, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „XIV FESTYN SAMI SWOI- "Minęło 50 lat, a my ciągle młodzi i ciągle razem” Organizowany z okazji 50 – o  lecia premiery filmu "Sami Swoi" reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia   30 czerwca  2017r.

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dziedzictwo kulturowe Ziemi Niemczańskiej szansą n

W dniu 08 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Dziedzictwo kulturowe Ziemi Niemczańskiej szansą na rozwój społeczno – gospodarczy lokalnej wspólnoty”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 29 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Plener rzeźbiarski w Leśnej Ławszowej”

W dniu 6 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Leśna Ławszowa”, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Plener rzeźbiarski w Leśnej Ławszowej”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 29 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgł. uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności p. p. i o wolont. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zad. publ. pn.„Jarmark Tkaczy Śląskich-z lnem w Europie"

W dniu 08 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granica” na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich – z lnem w Europie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 27 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Festyn rodzinny z okazji 15-lecia PKS TWARDY Świętoszów

 

W dniu  12 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Piłkarski Klub Sportowy „TWARDY” Świętoszów, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Festyn rodzinny z okazji 15-lecia PKS TWARDY Świętoszów”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 27 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności p.p. i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie M.M Kolbe przy Parafii Rzym. w Osiecznicy

W dniu 9 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Parafii Rzymskokatolickiej w Osiecznicy, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Festyn rodzinny z okazji 600-lecia Kościoła p.w. Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 19 czerwca 2017r.

 

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. pożytku. publ. i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „Rodzinnie w Bukowcu”

W dniu 8 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rodzinnie w Bukowcu”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 20 czerwca 2017 roku.W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Stowarzyszenie Lider A4

W dniu 01 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lider A4, na realizację zadania publicznego
w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wsparcie oraz promocja produktów lokalnych – „I Kiermasz Bożonarodzeniowy Lider A4”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: urszula.bartoszewicz@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 17 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „II Przegląd Rodzin Muzykujących w Warzęgowie"

W dniu 1 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „WARZĘGOWIANIE”, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „II Przegląd Rodzin Muzykujących w Warzęgowie”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 12 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wieś dolnośląska z tradycjami”.

W dniu 2 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Małuszowie, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wieś dolnośląska z tradycjami”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 12 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”

W dniu  1 czerwca 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych pn. „Dolnośląski konkurs kronik kół gospodyń wiejskich”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 8 czerwca 2017 r.


 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publ. i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego pn. „Pszczółki ratujemy i przy tym się integrujemy”

W dniu 30 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Godzięcin – Wspólna Sprawa, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Pszczółki ratujemy i przy tym się integrujemy”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 8 czerwca 2017r.

 

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „25 lat razem – festyn rodzinny z okazji 25 lecia Świętoszowa”

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „25 lat razem – festyn rodzinny z okazji 25 lecia Świętoszowa”

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 3840/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Historycznemu Świętoszów realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
na wykonanie zdania publicznego pn. „
25 lat razem – festyn rodzinny z okazji 25 lecia Świętoszowa” realizowanego w okresie od 03.06.2017r. do  30.06.2017r.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dział. pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Szklary Górne- II edycja".

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Szklary Górne po godzinach – II edycja”.

 

W dniu 18 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Szklary Górne po godzinach – II edycja”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 30 maja 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Zorganizowanie VII Targów Produktu Lokalnego i V Przeglądu Zespołów Ludowych w Biskupicach Oł.”

W dniu 16 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biskupicach Oławskich, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Zorganizowanie VII Targów Produktu Lokalnego i V Przeglądu Zespołów Ludowych w Biskupicach Oławskich”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 24 maja 2017 roku.

 

W załączeniu:

 Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Trzymaj formę”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Trzymaj formę”.

                                                                     

W dniu 19 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Grochowice Zdrój, na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Trzymaj formę”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 1 czerwca 2017r.

 

W załączeniu:

Oferta