rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. publ. pt. „Nasz Goszcz najpiękniejszy. Program aktywizacji mieszkańców..."

W dniu 1 sierpnia 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie św. Magdaleny na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Nasz Goszcz najpiękniejszy. Program aktywizacji mieszkańców Goszcza na rzecz poprawy estetyki sołectwa i zmiany jego wizerunku”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy:marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 17 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:                                  

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Na Szlaku Kurhanów”

W dniu 29 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Zawonia na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Na Szlaku Kurhanów”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 16 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Dożynki - Święto Plonów w gminie Mysłakowice”

W dniu 26 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Łomniczanie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Dożynki - Święto Plonów w gminie Mysłakowice”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 11 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:


OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Start Szkolnej Sportowej Przygody”.

Dnia 19 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Akademii Piłkarskiej Victoria z  siedzibą w Kobierzycach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Start Szkolnej Sportowej Przygody”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 1  sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożonej przez Stowarzyszenie "Wszyscy Razem"

Dnia 18 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z  siedzibą w Ścinawce Górnej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Świąteczne warsztaty pieczenia i zdobienia pierników dla mieszkańców Gminy Radków”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 1 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce”.

Dnia 15 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka z  siedzibą w Pielgrzymce na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Biesiada Zespołów Kresowych w Pielgrzymce”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 1 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego złożonej przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Dnia 19 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia z  siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Wydanie publikacji pokonferencyjnej dot. Znaczenia ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 3  sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundacje Promyk Słońca

Dnia 18 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Promyk Słońca z siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Bezpieczny rolnik i jego rodzina"- prelekcje i szkolenie osób z terenów wiejskich – rolników i ich rodzin dotyczące bezpiecznego przeprowadzenia prac polowych/sianokosy, żniwa, wykopki, zbiory owoców i warzyw z udziałem osób dorosłych i dzieci”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


 Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 3  sierpnia
 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
 
W załączeniu:
Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego złożonej przez Fundację Inicjatyw Społecznych 4 People

Dnia 19 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Inicjatyw 4 People z  siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.„M jak Milicz'- przygotowanie Informatora na temat działalności wspólnot lokalnych na terenie gminy Milicz w województwie dolnośląskim”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH. 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.  

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 3  sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego złożonej przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

W dniu 13 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „14. Wystawa Produktów Regionalnych Wyprodukowano pod Śnieżką".


 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 26 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. "Nie bój się pomagać - dzieje się obok nas".

W dniu 14 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka" na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. "Nie bój się pomagać - dzieje się obok nas (Legnica, Jawor, Złotoryja i okolice)”.Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 26 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).W załączeniu:

Oferta
Ogłoszenie o możliwości zgł. uwag do złoż. oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty rękodziel. jako forma integracji oraz wymiana doświadczeń lokalnej społeczn."”

 

W dniu 12 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lider A4 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Warsztaty rękodzielnicze jako forma integracji oraz wymiana doświadczeń lokalnej społeczności”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 25 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

OfertaOgłoszenie o możliwości zgł. uwag do złoż. oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki

 

 

Dnia 12 lipca  2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki z siedzibą w Skotnikach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Pobudzenie aktywności lokalnej społeczności sołectwa Skotniki oraz rozwój wspólnoty
i tożsamości wiejskiej poprzez organizację praz udział w cyklu warsztatów rzemieślniczych”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 25 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgł. uwag do złoż. oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina Biskupa w Marcinkowicach

Dnia 13 lipca  2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina Biskupa z siedzibą w Marcinkowicach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „I Kiermasz Rękodzieła „Złota Rączka” i Promocja Lokalnych Wyrobów Spożywczych podczas III Festynu Rodzinnego  Pożegnanie Lata”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 25 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).
 
W załączeniu:
Oferta


Dnia 30 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” z siedzibą w Uciechowie na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „II Uciechowskie Biesiadowanie”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
 
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 14 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu)
 

W załączeniu oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty oraz promocja produktów regionalnych w Morawie”

W dniu 1 lipca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację św. Jadwigi na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Warsztaty oraz promocja produktów regionalnych w Morawie”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 12 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Szklary Górne po godzinach”.

Dnia 21 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie  Rozwoju Wsi Szklary Górne z siedzibą w Szklarach Górnych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.  „Szklary Górne po godzinach”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Wioski Tematyczne jako idea aktywizacji społeczności lokal

W dniu 17 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Wioski Tematyczne jako idea aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju przedsiębiorczości społecznej na Dolnym Śląsku”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty łączą pokolenia a gry poprawiają pamięć”

Dnia 17 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie E-Żaczek z siedzibą w Przerzeczynie Zdrój na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.  „Warsztaty łączą pokolenia a gry poprawiają pamięć”


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 30 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Piknik z Wołowiną Sudecką - Smaki Regionu”

Dnia 16 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację  Rozwoju Regionalnego Progres z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.  „Piknik z Wołowiną Sudecką- Smaki Regionu”


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 29 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „ VIII Regionalny Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycz

W dniu 14 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Społecznego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.  „VIII Regionalny Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej- Luboszyce 2016” zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 23 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Ścinawka Górna – wspólnie przy jednym stole”

W dniu 13 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Zespół Ludowy Katarzynki” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Ścinawka Górna – wspólnie przy jednym stole.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 23 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Koło Chłopa

W dniu 10 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Koło Chłopa” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Poznaj swoją wieś- I edycja – jarmark twórców ludowych, rękodzielnictwa i starego rzemiosła”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 24 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:


Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Turzany – wieś przyjazna mieszkańcom”

W dniu 9 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Wzgórz Wińskich na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Turzany – wieś przyjazna mieszkańcom.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 21 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Przedsiębiorczy mieszkańcy kluczem do rozwoju wsi”

W dniu 7 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „HERON” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Przedsiębiorczy mieszkańcy kluczem do rozwoju wsi”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 20 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Trzymaj formę”

W dniu 8 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Grochowice Zdrój na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. Trzymaj formę.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 17 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Aktywni mieszkańcy w Gminie Pielgrzymka”

Dnia 8 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację „Heron” z siedzibą w Czaplach na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt.  „Aktywni mieszkańcy w Gminie Pielgrzymka”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 17 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Festiwal Kultury Ludowej Wronowiada we Wronowie”

W dniu 6 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Siedmiu na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pt. „Festiwal Kultury Ludowej Wronowiada we Wronowie”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 15 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kietlina "ISKRA"

W dniu 3 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kietlina "ISKRA" na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. "Prezentacja KGW Przedgórza Sudeckiego w ramach VII Festiwalu Ogórkowego w Kietlinie".


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 13 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

OfertaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „II Festiwal folkloru ziemi radkowskiej w Ścinawce Górnej”

Dnia 02 czerwca 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” z siedzibą w Ścinawce Górnej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „II Festiwal folkloru ziemi radkowskiej w Ścinawce Górnej” .

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 13 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na realizację zadania publ. przez Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia

Dnia 31 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. „Wspomaganie społeczności lokalnych poprzez organizację szkolenia z aranżacji krajobrazu, wykonanie 10 prac związanych z aranżacją przestrzeni publicznej: rabat, skwerów, wybór najpiękniejszej realizacji i zorganizowanie wystawy fotograficznej na terenie Gminy Zawonia”.

 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anna.karnafel@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 7 czerwca 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „VI Targi Produktu Lokalnego i IV Przegląd Zesp. Ludowych”

W dniu 19 maja 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Biskupicach Oławskich na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „VI Targi Produktu Lokalnego i IV Przegląd Zesp. Ludowych”.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH.


Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl, oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, do dnia 27 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do urzędu).


W załączeniu:

Oferta