rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku – stan na 10 października 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że środki finansowe przeznaczone na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2022 roku, w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), zostały wykorzystane.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku – stan na 21 września 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją przez jednego z oferentów z realizacji zadania publicznego, środki finansowe przeznaczone na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2022 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zakres: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych") do dyspozycji pozostała kwota 2 000,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku – stan na 23 sierpnia 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2022 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) do dyspozycji pozostała kwota 7 500,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku – stan na 16 sierpnia 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2022 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) do dyspozycji pozostała kwota 29 400,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych w 2022 roku na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach działalności Wydziału Obszarów Wiejskich

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5589/VI/2022 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 lipca 2022 roku, wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących w dyspozycji Wydziału Obszarów Wiejskich w 2022 roku (z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb pozakonkursowy) określono na poziomie 40 000,00 zł (w ramach działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, zadanie budżetowe: Odnowa wsi).

Zapraszamy do składania uproszczonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na załączonym wzorze wyłącznie w wersji papierowej: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wrocław ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 w godzinach 7:30 do 15:30) z dopiskiem: OFERTA tryb 19A Wydział Obszarów Wiejskich lub pocztą na adres: Wydział Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław z dopiskiem: OFERTA tryb 19A.

Załączniki:

 1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 2. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

 3. WZÓR uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego,

 4. WZÓR uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku – stan na 15 grudnia 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że środki finansowe przeznaczone na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2021 roku, w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), zostały wykorzystane.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku – stan na 16 listopada 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2021 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) do dyspozycji pozostała kwota 6 918,60 zł .

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych w 2021 roku na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w ramach działalności Wydziału Obszarów Wiejs

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 4123/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2021 roku, na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego,
z zakresu działalności Wydziału Obszarów Wiejskich w 2021 roku, w ramach dotacji w trybie art. 19a (z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb pozakonkursowy) zabezpieczono środki w wysokości 21 218,60 zł (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, zadanie budżetowe: Odnowa wsi).

 

Zapraszamy do składania uproszczonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na załączonym wzorze wyłącznie w wersji papierowej na adres Wydziału Obszarów Wiejskich: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wrocław ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 w godzinach 7:30 do 15:30) z dopiskiem: OFERTA tryb 19A lub pocztą na adres: Wydział Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław z dopiskiem: OFERTA tryb 19A.

Załączniki:

1.       Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2.       Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

3.       WZÓR uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego tryb art. 19a,

4.       WZÓR uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku – stan na 15 grudnia 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że środki finansowe przeznaczone na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2020 roku, w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a), zostały wykorzystane.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku – stan na 7 grudnia 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2020 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) do dyspozycji pozostała kwota 4 728,00 zł .

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku – stan na 2 grudnia 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2020 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) do dyspozycji pozostała kwota 11 728,00 zł .

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku – stan na 17 listopada 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2020 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) do dyspozycji pozostała kwota 15 028,00 zł .


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku – stan na 21 października 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2020 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) do dyspozycji pozostała kwota 21 028,00 zł .

 

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 – stan na 15 października 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2020 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) do dyspozycji pozostała kwota 34 528,00 zł .

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych w 2020 roku na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) w ramach działalności Wydziału Obszarów Wiejskich.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 2634/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 roku, na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego, z zakresu działalności Wydziału Obszarów Wiejskich w 2020 roku, w ramach dotacji w trybie art. 19a (z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb pozakonkursowy) zabezpieczono środki w wysokości 44 528,00 zł (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, zadanie budżetowe: Odnowa wsi).

 

Zapraszamy do składania uproszczonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na załączonym wzorze wyłącznie w wersji papierowej: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wrocław ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 w godzinach 7:30 do 15:30) z dopiskiem: OFERTA tryb 19A lub pocztą na adres: Wydział Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław z dopiskiem: OFERTA tryb 19A.

Załączniki:

1.       Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2.       Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

3.       WZÓR uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego tryb art. 19a,

4.       WZÓR uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a.


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 – stan na 4 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że środki finansowe przeznaczone na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2019 roku, w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a), zostały w całości wykorzystane.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 - stan na 12 listopada 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2019 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a)  do dyspozycji pozostała kwota 8 310,00 zł .

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 - stan na 12 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2019 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a)  do dyspozycji pozostała kwota 17 910,00 zł .

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 - stan na 4 września 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2019 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a)  do dyspozycji pozostała kwota 21 060,00 zł

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 - stan na 1 sierpnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2019 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a)  do dyspozycji pozostała kwota 30 910,00 zł .

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 - stan na 26 lipca 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2019 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a)  do dyspozycji pozostała kwota 36 660,00 zł .

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 - stan na 27 czerwca 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2019 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a)  do dyspozycji pozostała kwota 43 660,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 28 listopada 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a)  do dyspozycji pozostała kwota 5 800,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 14 listopada 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 roku w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji pozostała kwota 10 000,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 24 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 7 997,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 9 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 13 997,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 1 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 28 997,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 27 lipca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 41 047,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 12 lipca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 54 047,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 26 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 72 362,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 13 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 82 250,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - stan na 6 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 95 000,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 - stan na 13 czerwca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2017 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 74 000,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 - stan na 22 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że środki finansowe przeznaczone na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2017 r., w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a), zostały w całości wyczerpane.


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2017 roku przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 3752/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2017 roku, na dotacje w trybie art. 19a, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w Wydziale Obszarów Wiejskich w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w wysokości  100 000,00 zł.


Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/


1.       Treść rozporządzenia MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.       Treść ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3.       WZÓR oferty na realizację zadania publicznego w trybie 19a

4.       WZÓR sprawozdania realizacji zadania publicznego w trybie 19aInformacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 - stan na 1 września 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 0,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 - stan na 16 sierpnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 2 700,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 - stan na 4 sierpnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 19 024,00 zł.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 - stan na 7 lipca 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Obszarów Wiejskich w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) do dyspozycji jest kwota 65 900,00 zł.


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 - stan na dzień 6 czerwca 2016r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1807/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2016 roku, aktualnie w Wydziale Obszarów Wiejskich na dziale - Rolnictwo i łowiectwo, zabezpieczone są środki w wysokości  90 000 zł na realizacje zadań publicznych w trybie art. 19a.


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1807/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2016 roku, aktualnie w Wydziale Obszarów Wiejskich na dziale - Rolnictwo i łowiectwo, zabezpieczone są środki w wysokości  100 000 zł na realizacje zadań publicznych w trybie art. 19a.