rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Poznajmy się! KGW we wsi Czerna i gminie Miękinia”

W dniu 17 lipca 2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich Czerna, na realizację zadania publicznego pn. „Poznajmy się! KGW we wsi Czerna i gminie Miękinia”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 29 lipca 2024 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego: VIII edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. LenDog 2024 w Chełmsku Śląskim

Zgodnie z Uchwałą Nr 233/VII/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 10 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego: VIII edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. LenDog 2024 w Chełmsku Śląskim.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Opracowanie i wydanie Mapy Ślężańskiego Produktu Lokalnego"

W dniu 5 lipca 2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Ślężanie – lokalna Grupa Działania”, na realizację zadania publicznego pn. „Opracowanie i wydanie Mapy Ślężańskiego Produktu Lokalnego”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 16 lipca 2024 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowickie Lato 2024”

W dniu 2 lipca 2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowickie Lato 2024”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 16 lipca 2024 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie zmieniamy naszą wieś”

W dniu 12 czerwca 2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie „RAZEM”, na realizację zadania publicznego pn. „Wspólnie zmieniamy naszą wieś”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 19 czerwca 2024 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. VIII edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. „LenDog 2024 w Chełmsku Śl."

W dniu 7 czerwca 2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy”, na realizację zadania publicznego pn. VIII edycja Zawodów Dogtrekkingowych pn. „LenDog 2024 w Chełmsku Śląskim”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 18 czerwca 2024 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „X Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”

W dniu 17 maja 2024 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”, na realizację zadania publicznego pn. „X Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 29 maja 2024 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Bagniaki w akcji”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7919/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2023 roku w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu 4 Ball realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 1 700,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Bagniaki w akcji”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Bagniaki w akcji

W dniu 29 listopada 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „4Ball”, na realizację zadania publicznego pn. Bagniaki w akcji.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 11 grudnia 2023 roku

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Dolnośląskich Tradycji Śpiewaczych Zespołów Folklorystycznyc

Zgodnie z Uchwałą Nr 7830/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie rozpatrzenia oferty "Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa" złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Przegląd Dolnośląskich Tradycji Śpiewaczych Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jarmark Adwentowy w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7829/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie zlecenia Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 1 700,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Jarmark Adwentowy w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy w Marcinowicach”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7782/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 6 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy w Marcinowicach”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. Przegląd Dolnośląskich Tradycji Śpiewaczych Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy

W dniu 13 listopada 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez „Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa”, na realizację zadania publicznego pn. Przegląd Dolnośląskich Tradycji Śpiewaczych Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 22 listopada 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publiczn pn. „Jarmark Adwentowy w Zespole Poklasztornym w Głębowicach

W dniu 6 listopada 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach, na realizację zadania publicznego pn. „Jarmark Adwentowy w Zespole Poklasztornym w Głębowicach”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 14 listopada 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Jarmark Bożonarodzeniowy w Marcinowicach

W dniu 30 października 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, na realizację zadania publicznego pn. Jarmark Bożonarodzeniowy w Marcinowicach.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 8 listopada 2023 roku go

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Międzypokoleniowe spotkanie kolędowe”

Zgodnie z Uchwałą Nr 7507/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2023 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich Kluczowianki złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. Międzypokoleniowe spotkanie kolędowe i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dzieci w działaniu”


Zgodnie z Uchwałą Nr 7506/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Dzieci w działaniu”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego „VII Święto Dyni w Wierzbnej"


Zgodnie z Uchwałą Nr 7447/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zlecenia Żarowskiemu Stowarzyszeniu „Edukacja” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 4 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „VII Święto Dyni w Wierzbnej”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Międzypokoleniowe spotkanie kolędowe”

W dniu 12 września 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich Kluczowianki, na realizację zadania publicznego pn. „Międzypokoleniowe spotkanie kolędowe”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 20 września 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dzieci w działaniu”

W dniu 8 września 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, na realizację zadania publicznego pn. „Dzieci w działaniu”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 20 września 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Pszczelarska – wzmocnienie roli pszczelarstwa na obszarach wiejskic


Zgodnie z Uchwałą Nr 7383/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie zlecenia Regionalnemu Związkowi Pszczelarzy w Jeleniej Górze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 5 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Konferencja Pszczelarska – wzmocnienie roli pszczelarstwa na obszarach wiejskich”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „VII Święto Dyni w Wierzbnej”

W dniu 25 sierpnia 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Żarowskie Stowarzyszenie „Edukacja”, na realizację zadania publicznego pn. „VII Święto Dyni w Wierzbnej”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 4 września 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Pszczelarska – wzmocnienie roli pszczela

W dniu 09 sierpnia 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Regionalny Związek Pszczelarstwa, na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja Pszczelarska – wzmocnienie roli pszczelarstwa na obszarach wiejskich”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 18 sierpnia 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku spacerowego i urządzeń małej infrastruktury


Zgodnie z Uchwałą Nr 7292/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Śmiałowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku spacerowego i urządzeń małej infrastruktury.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Dolnośląski Festiwal Pieroga


Zgodnie z Uchwałą Nr 7291/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich w Czarnym Borze realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. Dolnośląski Festiwal Pieroga.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Leśne chałupy”


Zgodnie z Uchwałą Nr 7214/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Konwersja realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 800,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Leśne chałupy”.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Gogołowice od nowa” – publikacja promująca ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej i korz


Zgodnie z Uchwałą Nr 7213/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Gogołowice od nowa” – publikacja promująca ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej i korzyści z nią związanych.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. IX Festiwal Produktu w Krzydlinie Wielkiej


Zgodnie z Uchwałą Nr 7212/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „KREDA” realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 3 500,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. IX Festiwal Produktu w Krzydlinie Wielkiej.

 

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku space

W dniu 14 lipca 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, na realizację zadania publicznego pn. „Śmiałowice w działaniu” – rewitalizacja szlaku spacerowego i urządzeń małej infrastruktury.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 25 lipca 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski Festiwal Pieroga”

W dniu 27 czerwca 2023 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnym Borze, na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląski Festiwal Pieroga”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Wydziału Obszarów Wiejskich oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój Obszarów Wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Kancelarii Ogólnej, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub na adres mailowy: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich
i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław do dnia 7 lipca 2023 roku.

 

W załączeniu:

Oferta

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych w 2021 roku na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) w ramach działalności Wydziału Obszarów Wiejs

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 4123/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2021 roku, na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego,
z zakresu działalności Wydziału Obszarów Wiejskich w 2021 roku, w ramach dotacji w trybie art. 19a (z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb pozakonkursowy) zabezpieczono środki w wysokości 21 218,60 zł (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, zadanie budżetowe: Odnowa wsi).

 

Zapraszamy do składania uproszczonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na załączonym wzorze wyłącznie w wersji papierowej na adres Wydziału Obszarów Wiejskich: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wrocław ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 w godzinach 7:30 do 15:30) z dopiskiem: OFERTA tryb 19A lub pocztą na adres: Wydział Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław z dopiskiem: OFERTA tryb 19A.

Załączniki:

1.   Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2.  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

3    WZÓR uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego tryb art. 19a,

4   WZÓR uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a.

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych przeznaczonych w 2020 roku na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) w ramach działalności Wydziału Obszarów Wiejskich.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 2634/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 września 2020 roku, na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego, z zakresu działalności Wydziału Obszarów Wiejskich w 2020 roku, w ramach dotacji w trybie art. 19a (z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb pozakonkursowy) zabezpieczono środki w wysokości 44 528,00 zł (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, zadanie budżetowe: Odnowa wsi).

 

Zapraszamy do składania uproszczonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na załączonym wzorze wyłącznie w wersji papierowej: osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Wrocław ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 w godzinach 7:30 do 15:30) z dopiskiem: OFERTA tryb 19A lub pocztą na adres: Wydział Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław z dopiskiem: OFERTA tryb 19A.

Załączniki:

1.       Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2.      Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego,

3.       WZÓR uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego tryb art. 19a,

4.       WZÓR uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a.


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2019 roku przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 899/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku, na dotacje w trybie art. 19a, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w Wydziale Obszarów Wiejskich w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w wysokości 43 660,00 zł.


Dodatkowe informacje oraz wzory ofert można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/ .


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2018 roku przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 6156/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2018 roku, na dotacje w trybie art. 19a, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w Wydziale Obszarów Wiejskich w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00 zł.


Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/ .


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2018 roku przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5327/V/2018 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2018 roku, na dotacje w trybie art. 19a, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w Wydziale Obszarów Wiejskich w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w wysokości  100 000,00 zł.


Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/ .


1. Treść rozporządzenia MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
2. Treść ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. WZÓR oferty na realizację zadania publicznego w trybie 19a
4. WZÓR sprawozdania realizacji zadania publicznego w trybie 19a


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2017 roku przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 3752/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2017 roku, na dotacje w trybie art. 19a, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w Wydziale Obszarów Wiejskich w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w wysokości  100 000,00 zł.


Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/


1.       Treść rozporządzenia MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.       Treść ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3.       WZÓR oferty na realizację zadania publicznego w trybie 19a

4.       WZÓR sprawozdania realizacji zadania publicznego w trybie 19aDotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dot. procedury wnioskowania o dotację na realizację zadania publicznego w trybie 19a:

1.Oferta realizacji zadania publicznego oraz sprawozdanie z realizacji zadania publicznego ma skrócony i uproszczony formularz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 10 maja 2016 roku.


2.Nie ulegają zmianie podstawowe warunki dotyczące składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a, określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzn. wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać sumy 10 000,00 zł oraz termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Ponadto informujemy, że sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie pozakonkursowym (art. 19a) reguluje Uchwała nr 4760/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2013 r., która określa następujące kwestie:

1.Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych).  

2.Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

3.Oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.

4.Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne. Oferty takie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do UMWD, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz na stronie internetowej właściwego merytorycznie wydziału.  Wszystkie zainteresowane podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacji oferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi.

W przypadku uznania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego celowości realizacji zadania publicznego oferent może zostać wezwany do uzupełnienia informacji, aktualizacji kosztorysu lub harmonogramu  w celu sporządzenia umowy, zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wzory nowych dokumentów obowiązujących od 10 maja 2016 roku oraz wzór wypełnienia nowej oferty znajdują się poniżej:

1. Wzór oferty

2. Wzór sprawozdania

3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie