rozmiar czcionki: A | A | A


Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 1/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r., zostali powołani nowi członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w następującym składzie:

1. Danuta Zawilla - przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego
2. Małgorzata Wojtkowiak - Jakacka - przedstawicielka samorządu gminnego
3. Marian Kostecki – przedstawiciel samorządu powiatowego
4. Aleksandra Ciechanowicz - przedstawicielka organizacji pozarządowej
5. Paulina Bechcicka - przedstawicielka organizacji pozarządowej

6. Piotr Peciakowski - przedstawiciel organizacji pozarządowej

7. Bożydar Abadżijew - przedstawiciel organizacji pozarządowej

Prezydium WSR ds. ON:

1. Przewodnicząca: Paulina Bechcicka - przedstawicielka organizacji pozarządowej

2. Wiceprzewodnicząca: Danuta Zawilla – przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego

3. Sekretarz: Małgorzata Wojtkowiak - Jakacka - przedstawicielka samorządu gminnego


Kadencja Rady będzie trwała cztery lata.


W załączeniu:
1.    Zarządzenie nr 6/2020