rozmiar czcionki: A | A | A


SKŁAD RADY


Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 6/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r., zostali powołani nowi członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w następującym składzie:

1. Aleksandra Ciechanowicz - przedstawicielka organizacji pozarządowej
2. Danuta Zawilla - przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego
3. Iwona Górnicka  - przedstawicielka organizacji pozarządowej
4. Zbigniew Musiał - przedstawiciel organizacji pozarządowej
5. Marian Kostecki – przedstawiciel samorządu powiatowego
6. Piotr Kuźniak - przedstawiciel organizacji pozarządowej
7. Andrzej Mańkowski – przedstawiciel samorządu gminnego

Prezydium WSRds.ON:

1.    Przewodniczący: Piotr Kuźniak – przedstawiciel organizacji pozarządowej
2.    Wiceprzewodniczący: Danuta Zawilla – przedstawicielka Wojewody Dolnośląskiego
3.    Sekretarz - Iwona Górnicka – przedstawicielka organizacji pozarządowej

Kadencja Rady będzie trwała cztery lata.

W załączeniu:
1.    Zarządzenie nr 6/2020