rozmiar czcionki: A | A | A


ŚRODKI AKTUALNIE DOSTĘPNE W TRYBIE ART. 19 A

- środki PFRON: 0,00 PLN
- środki BWD: 0,00 PLNŚRODKI PFRON – DZ. U. 2016. 1945 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ”Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty

Dodano: 07-09-2022

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty rozwoju potencjału osobistego dla niepełnosprawnych podopiecznych pieczy zastępczej pn. "Dosięgnąć marzeń"

[more]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty

Dodano: 07-09-2022

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Pokochaj Białą Laskę”

[more]

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty

Dodano: 07-09-2022

Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Czułe klisze”.

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 07-09-2022

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "III Bieg Mikołajkowy dla Hospicjum".

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 26-08-2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "III Bieg Mikołajkowy dla Hospicjum".

[more]

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji

Dodano: 24-08-2022

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "III Rajd Rowerowy dla Hospicjum. Życie kołem się toczy - hospicjum to też życie".

[more]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Dodano: 22-08-2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty rozwoju potencjału osobistego dla niepełnosprawnych podopiecznych pieczy zastępczej pn. "Dosięgnąć marzeń"

[more]