rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej 2014-2020

Otwórz - Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej 2014-2020

Dolnośląska Strategia Rozwoju Województwa 2020-2030

Dolnośląska Strategia Rozwoju Województwa 2020-2030

ZLECANIE ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE z dn. 24 kwietnia 2003 r.


OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 


Procedura w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych


WZORY OFERT, SPRAWOZDAŃ i RAMOWY WZÓR UMOWY obowiązujące od dn. 1 marca 2019 r.

- OFERTA realizacji zadania publicznego;

- SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego;

- UPROSZCZONA OFERTA realizacji zadania publicznego - do art. 19a

- UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego - do art 19a

- RAMOWY WZÓR UMOWY

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI

ROZPORZĄDZENIE MPS z dnia 6.08.2004 w sprawie określenia zadań samorządu województwa

Zasady dofinansowania robót budowlanych

Wniosek - załącznik do zasad dofinansowania robót budowlanych

Wniosek - wzór informacji


W sprawie szczegółowych informacji, dotyczących ubiegania się o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji społecznej i zawodowej uprzejmie prosimy o kontakt z

Tomaszem Wilanowskim

tel. 71 770 41 50

e-mail: tomasz.wilanowski@umwd.pl

lub

Leszkiem Sabokiem

tel. 071 770 41 53

e-mail: leszek.sabok@dolnyslask.pl