rozmiar czcionki: A | A | A

LODOŁAMACZ W ROLI GŁÓWNEJ - Rusza XVII edycja Konkursu

01.07.2022 16:08

Konkurs Lodołamacze powstał, by promować zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Nieprzerwanie od 17 lat nagradzamy pracodawców, instytucje oraz osoby, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce.Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji, ale i na równi przedstawia działania małych i średnich firm.


Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.
Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane przez nas firmy charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne.
W ciągu 16 lat trwania Konkursu wzięło w nim udział ponad 7000 firm. Kapituły Konkursu przyznały 1500 nagród oraz 400  wyróżnień. Na temat Kampanii Lodołamacze powstało ponad 6000 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych.
 
 
Co roku staramy się ulepszać Konkurs w taki sposób, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów w społecznym zaangażowaniu biznesu w Polsce.


W tym roku mamy wprowadziliśmy dwie zmiany w kategoriach konkursu:
•    W kategorii Przyjazna przestrzeń wprowadziliśmy dodatkowo dostępność cyfrową. Od tego roku kategoria będzie nazywać się Przyjazna Przestrzeń – Dostępność. Będziemy wyróżniać i nagradzać dostęp do informacji cyfrowej bez barier.
Dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność Internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności obniżają się z powodu starzenia.
•    W kategorii Otwarty rynek pacy będą mogli wziąć udział tylko przedsiębiorcy otwartego rynku pracy bez fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i Stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej  będą mogły wziąć udział w konkursie w kategorii Instytucja.


Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl


Podsumowanie:
Forma konkursu ma za zadanie uhonorować i docenić pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Poniżej wszystkie kategorie Konkursu.
•    Zatrudnienie Chronione,
•    Otwarty Rynek Pracy
•    Rehabilitacja społeczno-zawodowa
•    Instytucja
•    Przyjazna przestrzeń -Dostępność
•    Zdrowa Firma
•    Dziennikarz bez barier
 
Kategoria specjalna:
•    Super Lodołamacz
•    Lodołamacz Specjalny


 Zasady uczestnictwa w Konkursie.
Powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, a także rozstrzygnie konkurs w głosowaniu.
Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który znajdującego się na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl .
 
 

Konkurs rozpoczyna się 5 maja 2022 r. Zbieranie zgłoszeń do Konkursu będzie trwało do 15 sierpnia. We wrześniu będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 6 października podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.
 
 
 
Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
 
 
 
Link do regulaminu
Link do formularzy


Kontakt:
Anna Węgrzynowicz
Dyrektor ds. Organizacyjnych, Rzecznik Prasowy
kom. 668-461-252
e-mail: rzecznik@popon.pl


Organizatorem Konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.