rozmiar czcionki: A | A | A

Odwołanie konkursu na zadanie związane ze wsparciem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży

Dodano: 03-03-2014

Uchwała zarządu nr 5367/IV/14 z dnia 27 lutego 2014 r.  odwołująca otwarty konkurs ofert na „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację  projektu pilotażowego dotyczącego wspierania rozwoju młodzieży z wykorzystaniem  wsparcia edukacyjnego” Uchwała i uzasadnienie 

[more]

Odwołanie konkursu na zadania związane z upowszechnianiem wiedzy z zakresu samorządności

Dodano: 03-03-2014

Uchwała zarządu nr 5370/IV/14 z dnia 27 lutego 2014 r.  odwołująca otwarty konkurs ofert na „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie  działań związanych z promocją samorządności  dla  młodzieży z terenu Dolnego Śląska” Uchwała i uzasadnienie 

[more]

Odwołanie konkursu na zadania wspierające organizacje pracujące z młodzieżą

Dodano: 03-03-2014

Uchwała zarządu nr 5369/IV/14 z dnia 27 lutego 2014 r.  odwołująca otwarty konkurs ofert na „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie  działań skierowanych do organizacji pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska” Uchwał i uzasadnienie

[more]

Ogłoszenie konkursowe na zadania wspierające organizacje pracujące z młodzieżą

Dodano: 10-02-2014

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań skierowanych do organizacji pracujących z młodzieżą na terenie Dolnego Śląska”

[more]

Ogłoszenie konkursowe na zadania związane z upowszechnianiem wiedzy z zakresu samorządności

Dodano: 10-02-2014

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań związanych z promocją samorządności dla młodzieży z terenu Dolnego Śląska”

[more]

Ogłoszenie konkursowe na zadanie związane ze wsparciem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży

Dodano: 10-02-2014

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację projektu pilotażowego dotyczącego wspierania rozwoju młodzieży z wykorzystaniem wsparcia edukacyjnego”

[more]

Ogłoszenie konkursowe na zadanie związane z aktywizacją młodzieży

Dodano: 10-02-2014

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”

[more]