rozmiar czcionki: A | A | A

Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji...

Dodano: 21-02-2017

Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”. Załącznik: uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego

[more]

Najlepsi z Dolnośląskiej Akademii Samorządności nagrodzeni

Dodano: 21-02-2017

W piątek 3 lutego marszałek Cezary Przybylski wręczył certyfikaty laureatom Dolnośląskiej Akademii Samorządności. Nagrody otrzymali uczniowie i studenci, którzy w ostatnich miesiącach realizowali najciekawsze inicjatywy promujące ideę samorządności.

[more]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego...

Dodano: 19-01-2017

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10.02.2017r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka ul. Mazowiecka 17 50-411 Wrocław pok. nr 1008 poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30 Załączniki: ogłoszenie konkursowe oświadczenie nr 1 oświadczenie nr 2 wzór oferty

[more]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju...

Dodano: 19-01-2017

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10.02.2017r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka ul. Mazowiecka 17 50-411 Wrocław pok. nr 1008 poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30 Załączniki: ogłoszenie konkursowe oświadczenie nr 1 oświadczenie nr 2 wzór oferty

[more]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Dolnośląska Akademia Samorządu

Dodano: 19-01-2017

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10.02.2017r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Marszałka ul. Mazowiecka 17 50-411 Wrocław pok. nr 1008 poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30 Załączniki: ogłoszenie konkursowe oświadczenie nr 1 oświadczenie nr 2 wzór oferty

[more]

Środki finansowe na działania realizowane na rzecz młodzieży – stan na 16 listopada 2016r.

Dodano: 17-11-2016

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane na rzecz młodzieży w 2016r. brak jest aktualnie środków na zadania realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[more]

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności...

Dodano: 17-11-2016

Zgodnie z § 9 uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4760/IV/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami składanymi w trybie  art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielona została dotacja w wysokości 8450zł Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku na realizację zadania publicznego pn. „Młodzież pozytywnie nakręcona”. Uchwała Zarządu

[more]