rozmiar czcionki: A | A | A

Wizyta młodzieży w Gruzji!

06.09.2017 12:48

Sierpniowa wizyta delegacji dolnośląskiej młodzieży na czele z Krystianem Ulbinem, Pełnomocnikiem Marszałka ds. Młodzieży była kolejnym etapem współpracy pomiędzy Autonomiczną Republiką Adżarii a Dolnym Śląskiem. Wymiana dobrych praktyk w zakresie wdrażania polityki młodzieżowej oraz możliwości współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi to główne tematy rozmów.

W trakcie wizyty przedstawiciele Dolnego Śląska spotkali się z władzami Autonomicznej Republiki Adżarii - Przewodniczącym Rady Najwyższej Adżarii Davitem Gabaidze oraz Posłem Ilia Verdzadze. Odbyło się także kilka spotkań z przedstawicielami Centrum Rozwoju Edukacji i Zatrudnienia w Batumi oraz z gruzińskimi studentami. Dolnośląska młodzież uczestniczyła  w konferencji „Aktywni obywatele i wolontariat” w trakcie, której Krystian Ulbin, Pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży zaprezentował działalność Samorządu Województwa w obszarze współpracy z młodzieżą oraz wspierania organizacji pozarządowych. W trakcie wyjazdu szczegółowo omówione zostały dalsze kierunki współpracy oraz możliwości realizacji wspólnych projektów, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - Paweł Narolski i Jakub Jankowiak w szczegółach przedstawili zasady funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku oraz aktualne projekty nad którymi pracują.