rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2020 r.

06.02.2020 12:10

W dniu 4 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 1736/VI/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2020 r.


W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

1. Inicjatywy wzmacniające postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska;

2. Działania wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy;

3. Wsparcie rozwoju środowiska akademickiego Wrocławia i Dolnego Śląska;

4. Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;

5. Dolnośląska Akademia Samorządu.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na konkurs wynosi  200 000,00 zł

Oferty należy składać od 6 lutego 2020 r. do 27 lutego 2020 r.

 

Osoba do kontaktu: Rafał Pilch, tel. +48 888 784 127, rafal.pilch@umwd.pl

Uchwała Zarządu

Ogłoszenie Konkursowe

Oświadczenie o dotacjach

Oświadczenie dot. konta bankowego

Kalkulacja przewidywanych kosztów

Wzór oferty