rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie w roku 2024 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpiło na drodze Uchwały nr 8268/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie przyznania w roku 2024 stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Wszystkim laureatom gratulujemy.
1)    DOKUMENTY DO POBRANIA:
Uchwała Nr 8268/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2024 roku
LAUREACI STYPENDIÓW W ROKU 2024 - Załącznik do Uchwały Nr 8268/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2024 roku
WSZYSTKIE WNIOSKI (kolorem zielonym oznaczeniu laureaci, kolorem różowym wnioski błędne formalnie, które nie brały udziału w ocenie merytorycznej)


2)    INFORMACJA DLA LAUREATÓW TEGOROCZNEGO NABORU STYPENDIALNEGO:Z laureatami naboru będziemy kontaktować się indywidualnie.

Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego z zakresu twórczości artystycznej
i upowszechniania kultury w roku 2024 jest podpisanie umowy stypendialnej.
W przypadku otrzymania stypendium niższego niż wnioskowane, należy przesłać aktualizację wniosku o przyznanie stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, który będzie stanowił załącznik do umowy.
Podpisany elektronicznie dokument należy dostarczyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP.


3)    INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYWANIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH
Stypendysta zobowiązany jest do informowania, że jest Stypendystą Województwa Dolnośląskiego.
Stypendysta zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.
Logotyp, dostosowany do realizowanego projektu, należy pobrać ze strony internetowej UMWD:
https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/dla-mediow/do-pobrania/
Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji stypendysta zobowiązany jest przesłać projekty końcowe do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl
Po otrzymaniu akceptacji od Wydziału Promocji Województwa, Stypendysta zobowiązany jest  przesłać zaakceptowane materiały na adres: kultura@dolnyslask.pl


INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ROZSTRZYGNIĘCIA UDZIELAJĄ:


Marta Turkiewicz, marta.turkiewicz@dolnyslask.pl, tel. 71 770 43 33
Cezary Olejnik, cezary.olejnik@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 23


Wydział Kultury
Departament Kultury, Turystyki i Promocji
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Stypendia Województwa Dolnośląskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2024

 

Zapraszamy do składania wniosków na projekty stypendialne dla osoby zajmującej się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2024.


W budżecie Województwa Dolnośląskiego w roku 2024 zarezerwowano kwotę 500 tys. złotych na realizację projektów stypendialnych w dziedzinach takich jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, a także na działania o charakterze animacji kulturalnej, interdyscyplinarne i inne.


Najważniejsze informacje:
•    nabór trwa od 5 stycznia do 31 stycznia 2024 r. (środa);
•    wysokość przyznanego stypendium może wynosić 8 000 zł lub 15 000 zł;
•    projekty muszą zostać zrealizowane do 31 grudnia 2024 r.;
•    wnioski stypendialne składane mogą być wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP. Wnioski tradycyjne (papierowe) nie będą rozpatrywane;
•    stypendia przyznawane są wyłącznie osobom fizycznym.

Instrukcja, jak podpisać wniosek elektronicznie oraz złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP:


https://dolnoslaskie.engo.org.pl/dokumenty/Instrukcje/Instrukcja%20podpisywania%20oferty%20podpisem%20zaufanym


Prosimy zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (załącznik poniżej).

Informacji dotyczących naboru udzielają:

Marta Turkiewicz, marta.turkiewicz@dolnyslask.pl, tel. 71 770 43 33

Cezary Olejnik, cezary.olejnik@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 23

Wydział Kultury
Departament Kultury, Turystyki i Promocji
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Dokumenty do pobrania:

1)    Uchwała LI/1050/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/833/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury;


2)    Uchwała nr LXII/1337/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/833/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury;

3)   W poniższym Regulaminie proszę zwrócić uwagę na adnotacje, które uwzględniają zmiany wprowadzone uchwałą z pkt. 2)

Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury;

4)    Wzór wniosku o przyznanie stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;

Wyniki naboru wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w roku 2023

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie w roku 2023 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpiło na drodze uchwały nr 6582/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania w roku 2023 stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz uchwały nr 6597/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6582/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyznania w roku 2023 stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 6597/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2023 r.

WYNIKI - Załącznik do Uchwały Nr 6597/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2023 r.
 
WSZYSTKIE WNIOSKI

INFORMACJA DLA ZWYCIĘZCÓW NABORU STYPENDIALNEGO:

Ze zwycięzcami naboru będziemy kontaktować się indywidualnie.

Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury w roku 2023 jest podpisanie umowy stypendialnej w terminie 2 miesięcy od momentu przyznania stypendium przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W przypadku otrzymania stypendium niższego niż wnioskowane, należy przesłać aktualizację wniosku o przyznanie stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Podpisany elektronicznie dokument należy dostarczyć wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP.


INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYWANIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH


Stypendysta zobowiązany jest do informowania, że jest Stypendystą Województwa Dolnośląskiego.

Stypendysta zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

Logotyp  należy pobrać ze strony internetowej UMWD:

https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/dla-mediow/do-pobrania/


Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji stypendysta zobowiązany jest przesłać projekty końcowe do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl

Po otrzymaniu akceptacji od Wydziału Promocji Województwa, Stypendysta zobowiązany jest  przesłać zaakceptowane materiały na adres: kultura@dolnyslask.pl.

Kontakt:
Podinspektor Cezary Olejnik
cezary.olejnik@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 23

Stypendia Województwa Dolnośląskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2023

Zapraszamy do składania wniosków na projekty stypendialne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2023.


W budżecie Województwa Dolnośląskiego w roku 2023 zarezerwowano kwotę 200 tys. złotych na realizację projektów stypendialnych w dziedzinach takich jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, a także na działania o charakterze animacji kulturalnej, interdyscyplinarne i inne.

Najważniejsze informacje:


•    nabór trwa do 31 stycznia 2023 r.;
•    projekty muszą zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023 r.;
•    rozstrzygnięcie naboru planowane jest najpóźniej w pierwszej połowie marca 2023 r.;
•    wnioski stypendialne składane mogą być wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP. Wnioski tradycyjne (papierowe) nie będą rozpatrywane;
•    wysokość przyznanego stypendium może wynosić 6 000 zł lub 12 000 zł;
•    stypendia przyznawane są wyłącznie osobom fizycznym.

Instrukcja, jak podpisać wniosek elektronicznie oraz złożyć wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP:

https://dolnoslaskie.engo.org.pl/dokumenty/Instrukcje/Instrukcja%20podpisywania%20oferty%20podpisem%20zaufanym


Prosimy zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (załącznik poniżej).


Informacji dotyczących naboru udziela:

Cezary Olejnik, cezary.olejnik@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 23
Wydział Kultury
Departament Kultury, Turystyki i Promocji
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


Dokumenty do pobrania:


1)    Uchwała LI/1050/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/833/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury;

 2)    Regulamin przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury – załącznik do uchwały LI/1050/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.;

3)    Wzór wniosku o przyznanie stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą;

4)    Wzór umowy dot. wypłaty stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2023;

5)    Wzór sprawozdania z wykonania projektu stypendialnego w roku 2023.

Wyniki naboru wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpiło na drodze uchwały Nr 5401/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów w roku 2022 osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 5401/VI/22  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2022 r.

Uchwała Nr 5454/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2022 r.

WYNIKI -  Załącznik do Uchwały Nr 5401/VI/22  

WSZYSTKIE WNIOSKI

INFORMACJA DLA STYPENDYSTÓW:

Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury w roku 2022 jest podpisanie umowy oraz załączenie (w przypadku otrzymania stypendium niższego niż wnioskowane bądź w przypadki konieczności dokonania zmian):

Aktualizacji budżetu projektu stypendialnego

Dokument, w dwóch egzemplarzach, należy dostarczyć pocztą lub osobiście, pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Kultury
Kancelaria Ogólna (parter)
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław

Dokumenty będą stanowiły załączniki do umowy na realizację projektu stypendialnego z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury w roku 2022.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYWANIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH

Stypendysta zobowiązany jest do informowania, że projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w następujący sposób:

PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Stypendysta zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

Logotyp  należy pobrać ze strony internetowej UMWD:

https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/dla-mediow/do-pobrania/

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji stypendysta zobowiązany jest przesłać projekty końcowe do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl

Po otrzymaniu akceptacji od Wydziału Promocji Województwa Zleceniobiorca zobowiązany
jest  przesłać zaakceptowane materiały na adres: kultura@dolnyslask.pl.

Kontakt:
Podinspektor Cezary Olejnik
cezary.olejnik@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 23

Nabór wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022

Nabór wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022

Stypendia przyznaje się na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury osobom realizującym projekt na terenie województwa dolnośląskiego lub projekt dotyczący województwa dolnośląskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na obowiązującym formularzu do dnia 31 marca 2022 r.


Wnioski należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Kultury
Kancelaria Ogólna (parter)
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław


Dokumenty do pobrania:


Uchwała nr XLII/833/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.


Regulamin przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury oraz wysokość tych stypendiów – załącznik do uchwały nr XLII/833/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.


Wzór wniosku o przyznanie stypendium (wzór nieaktualny, został wycofany)


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą   


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą


Informacje dotyczące naboru:
Cezary Olejnik, cezary.olejnik@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 23