rozmiar czcionki: A | A | A

Wyniki naboru wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpiło na drodze uchwały Nr 5401/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyznania stypendiów w roku 2022 osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 5401/VI/22  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 maja 2022 r.

Uchwała Nr 5454/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 czerwca 2022 r.

WYNIKI -  Załącznik do Uchwały Nr 5401/VI/22  

WSZYSTKIE WNIOSKI

INFORMACJA DLA STYPENDYSTÓW:

Warunkiem przystąpienia do realizacji projektu stypendialnego z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury w roku 2022 jest podpisanie umowy oraz załączenie (w przypadku otrzymania stypendium niższego niż wnioskowane bądź w przypadki konieczności dokonania zmian):

Aktualizacji budżetu projektu stypendialnego

Dokument, w dwóch egzemplarzach, należy dostarczyć pocztą lub osobiście, pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Kultury
Kancelaria Ogólna (parter)
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław

Dokumenty będą stanowiły załączniki do umowy na realizację projektu stypendialnego z zakresu twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury w roku 2022.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYWANIA ZNAKÓW GRAFICZNYCH

Stypendysta zobowiązany jest do informowania, że projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w następujący sposób:

PROJEKT DOFINANSOWANO Z BUDŻETU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Stypendysta zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

Logotyp  należy pobrać ze strony internetowej UMWD:

https://umwd.dolnyslask.pl/urzad/dla-mediow/do-pobrania/

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji stypendysta zobowiązany jest przesłać projekty końcowe do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl

Po otrzymaniu akceptacji od Wydziału Promocji Województwa Zleceniobiorca zobowiązany
jest  przesłać zaakceptowane materiały na adres: kultura@dolnyslask.pl.

Kontakt:
Podinspektor Cezary Olejnik
cezary.olejnik@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 23

Nabór wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022

Nabór wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022

Stypendia przyznaje się na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury osobom realizującym projekt na terenie województwa dolnośląskiego lub projekt dotyczący województwa dolnośląskiego.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na obowiązującym formularzu do dnia 31 marca 2022 r.


Wnioski należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Kultury
Kancelaria Ogólna (parter)
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław


Dokumenty do pobrania:


Uchwała nr XLII/833/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.


Regulamin przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury oraz wysokość tych stypendiów – załącznik do uchwały nr XLII/833/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.


Wzór wniosku o przyznanie stypendium


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą   


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą


Informacje dotyczące naboru:
Cezary Olejnik, cezary.olejnik@dolnyslask.pl , tel. 71 770 43 23