rozmiar czcionki: A | A | A

Dział Dziedzictwa Kulturowego w Departamencie Sportu i Infrastruktury Sportowej


Pisma dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach naboru wniosków o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego, należy składać pod poniższym adresem (dotyczy wniosków o wypłatę dotacji oraz sprawozdań; procedura naboru opiera się od 2023 roku na Generatorze wniosków eNGO).

Adres do korespondencji:

Dział Dziedzictwa Kulturowego
Departament Sportu i Infrastruktury Sportowej
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław


Podstawa prawna udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego:

1.

Uchwała nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

2.

Uchwała nr XLI/824/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r.

Załącznik do uchwały nr XLI/824/21 - obowiązujący w roku 2022 wniosek o dotację

3.

Uchwała nr LI/1052/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/576/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia 2020 r.  


Ważna informacja dotycząca roku 2024:

Uchwała nr LI/1052/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2022 r.  m.in. uchyla załącznik - formularz wniosku o udzielenie dotacji i wprowadza narzędzie cyfrowe do złożenia wniosku:

INTERNETOWY GENERATOR WNIOSKÓW eNGO (link będzie aktywny od 1.02.2024 r.)

Aktualny termin naboru wniosków: 1.02.2024 - 10.03.2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce:

https://umwd.dolnyslask.pl/kultura/dzial-dziedzictwa-kulturowego-ochrona-zabytkow/nabor-wnioskow-2023-dostep-do-generatora-wnioskow-engo/To top