rozmiar czcionki: A | A | A

W tej zakładce można znaleźć informacje na temat konkursów ofert na zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz o naborze wniosków na prace koserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze województwa dolnośląskiego (m.in. regulamin konkursów, wzory wniosków, wzory sprawozdania), a także podstawowe informacje na temat sposobu rozliczania przyznanego dofinansowania.