rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w...

Dodano: 30-09-2019

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 31 października 2019 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej. Załączniki:- ogłoszenie o konkursie...

[more]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 25-09-2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1253/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2019 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[more]

Nagroda Marszałka

Dodano: 19-09-2019

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski przyznał nagrodę finansową Aleksandrowi Figurze z okazji 50-lecia pracy twórczej w zakresie fotografii artystycznej.   Nagroda finansowa wręczona została przez Panią Dyrektor Wydziału Kultury Agnieszkę Dziedzic podczas wernisażu wystawy poplenerowej „Wobec miejsca i czasu VI – Stara Kopalnia Wałbrzych 2018”, który odbył się 9 sierpnia 2019 roku w Muzeum Miejskim Wrocławia Arsenał.

[more]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 17-09-2019

Uprzejmie informujemy, że na dzień 17 września 2019 r. Wydział Kultury nie posiada środków na dotacje w trybie 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

[more]

Powierzenie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej

Dodano: 10-09-2019

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, działając na podstawie art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierzył z dniem 10 września 2019 r. Pani Ewie Koleszko pełnienie obowiązków dyrektora Opery Wrocławskiej do czasu powołania dyrektora wyłonionego w trybie przewidzianym tą ustawą.

[more]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a z ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 06-08-2019

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1093/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6.08 2019 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 10 000 zł.

[more]

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka...

Dodano: 30-07-2019

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 lipca 2019 r. uchwały nr 1079/VI/19 . w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu ogłasza się: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy al. Dębowej 16   Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem...

[more]