rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii...

Dodano: 24-02-2022

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu  „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 28 marca 2022r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.   Załączniki:   - ogłoszenie o...

[more]

Wystawa „Twarze Królowej Elżbiety II” już otwarta dla zwiedzających w Muzeum Poczty i...

Dodano: 21-02-2022

Z okazji 70 rocznicy panowania królowej Elżbiety II, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przygotowało wystawę, która przedstawiać będzie wybrane aspekty z życia i panowania monarchini, ilustrowane zagranicznymi znaczkami pocztowymi z bogatej kolekcji. Wystawa potrwa od 16 lutego do 30 kwietnia 2022 r.Wystawę otwiera pierwszy znaczek na świecie, Penny Black któremu towarzyszyć będą znaczki z terytorium Imperium Brytyjskiego z II połowy XIX wieku: pierwsze znaczki z Barbados, Cejlonu,...

[more]

Nabór wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz...

Dodano: 17-02-2022

Nabór wniosków o udzielenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2022 Stypendia przyznaje się na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury osobom realizującym projekt na terenie województwa dolnośląskiego lub projekt dotyczący województwa dolnośląskiego.Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na obowiązującym formularzu do dnia 31 marca 2022...

[more]

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu zaprasza na pokaz filmu z muzyką na żywo - Arbeiterinnen/ Pracujące...

Dodano: 09-02-2022

W  piątek 11 lutego o godzinie 19:00 na Scenie Kameralnej Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu widzowie będą mogli zobaczy teatralno-filmowy portret trzech pokoleń kobiet z robotniczych rodzin Zagłębia Ruhry i Dolnego Śląska. Sześć opowieści o losach kobiet w Niemczech i Polsce, które potoczyły się inaczej, niż się spodziewano. Arbeiterinnen / Pracujące kobiety to opowieść o doświadczeniu społecznego upadku związanego z utratą pracy na przykładzie trzech pokoleń pracownic z terenu Zagłębia...

[more]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i...

Dodano: 20-01-2022

Dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 4814/VI/22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert. Termin realizacji zadań  objętych konkursem: od 18  marca do 31 grudnia 2022  r. Oferty należy składać do 10 lutego 2022 r.UWAGAW roku 2022  ulega zmianie  sposób składania ofert....

[more]

Wrocławski Teatr Pantomimy zaprasza na „Tiki i inne zabawy” już w najbliższy weekend.

Dodano: 19-01-2022

21, 22 i 23 stycznia w Centrum Sztuk Performatywnych PIEKARNIA będzie można zobaczyć „Tiki i inne zabawy”. Przedstawienie w reżyserii i choreografii Dominiki Knapik to zaproszenie na grupową terapię, której uczestnikami są bohaterowie dramatów Antona Czechowa. Różne Czechowowskie typy zostają zderzone ze sobą wraz z ich wadami i trudnościami psychicznymi, z jakimi zostali „zdiagnozowani” przez twórców przedstawienia. Spektakl został nagrodzony na tegorocznym XIV Międzynarodowym Festiwalu...

[more]

DZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Nabór wniosków o dotację na prace przy zabytkach w roku 2022

Dodano: 05-01-2022

17 stycznia - 4 lutego 2022 r. Nabór wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

[more]