rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej...

Dodano: 07-04-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 5 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę nr 5110/VI/22 w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.  Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 58. Postępowanie...

[more]

Dolnośląskie Artystki i Artyści nagrodzeni przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Dodano: 31-03-2022

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury trafiła w ręce wspaniałego grona laureatek i laureatów.

[more]

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku...

Dodano: 30-03-2022

Uprzejmie informujemy, że na dzień 30 marca 2022 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 60 000 zł.

[more]

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru...

Dodano: 22-03-2022

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 15 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu.

[more]

Nagroda "Kustosz Pamięci Narodowej"

Dodano: 10-03-2022

Instytut Pamięci Narodowej w roku 2022 po raz dwudziesty pierwszy przyzna Nagrodę „Kustosz Pamięci Narodowej”. Nagrodę otrzymują corocznie osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami IPN. Laureatów wyłania Kapituła, na czele której stoi Prezes Instytutu, dr Karol Nawrocki.Podobne jak w latach ubiegłych zapraszamy w imieniu Kapituły Nagrody do...

[more]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i...

Dodano: 09-03-2022

Uchwałą Nr 4998/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2022 r. zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2022 r. Dokumenty do pobrania:Uchwała Nr 4998/VI/22  Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2022 r. WYNIK KONKURSU -  Załącznik do Uchwały Nr 4998/VI/22Wszystkie ofertyOświadczenieInformacja dla Beneficjentów:Warunkiem przystąpienia do umowy na realizację zadania publicznego z...

[more]

DZIAŁ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO: Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dotację na prace konserwatorskie,...

Dodano: 25-02-2022

Uprzejmie informujemy, że uchwałą nr XLIII/855/2022 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24.02.2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, zostały przyznane dotacje na łączną kwotę 6 000 000 zł. Dofinansowano 102 zadania.

[more]