rozmiar czcionki: A | A | A

[Translate to English:]


Lower Silesia houses numerous arts institutions and is home of many outstanding artists.

The cultural capital of the region is Wrocław which, beside Warsaw and Cracow, is among Poland’s most signifi cant cultural centres. Wrocław boasts two theatres, an operetta, a pantomime theatre, a puppet theatre, a philharmonic, 10 museums, numerous galleries, three arts colleges and a large group of artists. Cultural life is also vibrant in other towns of the region that have excellent arts institutions: there are theatres, philharmonics and museums in Legnica, Jelenia Góra and Wałbrzych. The sprouting of numerous informal arts groups is a new phenomenon observed recently in the region’s smaller towns and villages, where what can be termed ‘arts colonies’ (e.g. in the village of Michałowice near Jelenia Góra) and alternative culture centres are being founded. In the 1960s and 70s Wrocław was viewed as Poland’s capital of the theatre and one of the world’s capitals of avantgarde theatre. Wrocław was the home of the Laboratory Theatre led by Jerzy Grotowski, an outstanding producer and reformer of the 20th century theatre. Avant-garde tendencies are also characteristic of the Lower Silesian visual artists, many of whom boast outstanding achievements including works in glass, ceramics, poster and industrial design. Music also plays a signifi cant role in the cultural life of Lower Silesia. Many outstanding composers live in the region, and plenty of music festivals, a Lower Silesian speciality, are organized here. The most signifi cant of those is the 40-year-standing “Wratislavia Cantans” held in the historical churches in Wrocław and in a number of other towns of the region. Each year, the festival hosts a few thousand artists from all over the world.<//font>

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury dla...

Dodano: 10-02-2023

Maciej Przestalski oraz Terry Clark-Ward otrzymali Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

[more]

Dział Dziedzictwa Kulturowego: Szkolenie on-line - generator do obsługi wniosków o dofinansowanie...

Dodano: 10-02-2023

Dział Dziedzictwa Kulturowego zaprasza na szkolenie on-line połączone z prezentacją systemu internetowego, który od bieżącego roku będzie obsługiwał cyfrowy nabór wniosków o udzielenie w roku 2023 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego

[more]

Konkurs „Nasz Zabytek” i "Mocarze sztuki" - flagowe działania Fundacji Most the Most - Banku...

Dodano: 31-01-2023

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Można zgłosić dowolny zabytek nieruchomy (architektury), który wymaga przywrócenia do użytkowania. Inna, równie cenna inicjatywa Fundacji dotyczy finansowania prac przy eksponatach muzealnych.

[more]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum...

Dodano: 20-01-2023

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.Załączniki:1.    Ogłoszenie o konkursie na...

[more]

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki...

Dodano: 20-01-2023

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Kultury, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.Załączniki:1.    Ogłoszenie o konkursie na kandydata na...

[more]

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego...

Dodano: 17-01-2023

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 stycznia 2023 r. podjął uchwałę nr 6397/VI/23 w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego.Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Dolnośląskiego Centrum Filmowego, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 64a. Postępowanie konkursowe rozpocznie się z dniem 16 stycznia 2023 r. Przewidywany termin...

[more]

Stypendia Województwa Dolnośląskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz...

Dodano: 09-01-2023

Zapraszamy do składania wniosków na projekty stypendialne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury w roku 2023.

[more]